Uppdaterade råd och tips för att anlita underentreprenör | Byggföretagen

Uppdaterade råd och tips för att anlita underentreprenör

Nu ger Byggföretagen ut en ny uppdaterad version av handboken ”Råd & tips vid anlitande av underentreprenör”.

Publicerad:

– Bristande kontroll vid anlitande av underentreprenör kan medföra affärsrisker, då en oseriös aktör kan förorsaka stora oförutsedda kostnader och badwill. Vår förhoppning är att skriften med råd och tips kan vara till hjälp när en underentreprenör ska anlitas, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Byggföretagen.

Den nya versionen av Råd & tips innehåller en rad mindre uppdateringar, samt en helt ny skrivning rörande inskrivningsrutiner.

Läs Råd & tips vid anlitande av underentreprenör här