Sund konkurrens

Vi har nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Bistå myndigheter att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.

  • Verka för att beställare i alla led av byggrelaterade tjänster ställer och följer upp krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

  • Rekrytera fler små- och medelstora företag. Ju fler som ansluter sig till oss, desto större möjlighet har vi att verka för sund konkurrens.

Det här gör Byggföretagen:

  • Samordnar det nationella projektet Sund konkurrens & Schyssta byggen tillsammans med fack, myndigheter och näringsliv för att stävja den osunda konkurrensen.

  • Skärpta medlemskriterier. Företag som ansöker om medlemskap i Byggföretagen måste bland annat tillämpa vår uppförandekod, rådande kollektivavtal, samt nyttja ID06-systemet.

  • Bistår medlemsföretag och övriga aktörer i och kring bygg- och anläggningsbranschen med konkreta tips hur man kontrollerar entreprenörer och håller sin verksamhet och köp av byggtjänster fri från fusk.

Visa alla

Det här har Byggföretagen åstadkommit:

  • Verkat för lagstiftning om personalliggare. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2016 och är införda i Skatteförfarandelagen. Bestämmelserna innebär att alla som är på en byggarbetsplats och utför arbete ska finnas med i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat.

  • Verkat för lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå. Företag som omfattas av reglerna om personalliggare med fler än 15 anställda omfattas av reglerna från och med den 1 juli 2018. Med start 1 januari 2019 omfattas alla företag av reglerna. Tanken är att göra reglerna om personalliggare effektivare än i dag. Lagreglerna om arbetsgivardeklaration innebär att byggföretagen redovisar lön, skatt och arbetsgivaravgifter för varje anställd varje månad till Skatteverket.

  • Verkat för att implementera byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06.

Visa alla

Forskningsantologi

Sund konkurrens i byggbranschen – en forskningsantologi

Vill du ha ett fysiskt exemplar av antologin? Beställ den till självkostnadspris här.

Claes Thunblad

Nationell samordnare för Sund konkurrens

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se