Sund konkurrens | Byggföretagen

Sund konkurrens

Det ska löna sig att vara företagare i byggbranschen, våra medlemmar ska inte behöva konkurrera med oseriösa företag som genom kriminella handlingar skaffar sig fördelar i marknaden. Vi har nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Vara kvalitetsstämpeln inom byggbranschen.

  • Verka för att beställare i alla led av byggrelaterade tjänster ställer och följer upp krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

  • Arbeta för att lagar och regelverk ska göra det lättare för myndigheter att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.

Det här gör Byggföretagen:

  • Byggföretagen och Byggnads inrättar en gemensam åtgärdskommission för att bekämpa arbetslivskriminaliteten i byggbranschen. Arbetet ska vara klart senast den 30 juni 2022.

  • Byggföretagen har bekostat större delen av Byggmarknadskommissionen som den 25 januari 2022 ska komma med förslag på konkreta åtgärder för att komma till rätta med dessa problem.

  • Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är en av ledamöterna i den nationella delegation mot arbetslivskriminalitet som regeringen beslutat tillsätta.

Visa alla

Det här har Byggföretagen åstadkommit:

  • Verkat för lagstiftning om personalliggare. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2016 och är införda i Skatteförfarandelagen. Bestämmelserna innebär att alla som är på en byggarbetsplats och utför arbete ska finnas med i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat.

  • Verkat för att implementera byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06. Ställer krav på att våra medlemsföretag använder ID06.

  • Bistår med konkreta tips hur man kontrollerar entreprenörer och håller sin verksamhet och köp av byggtjänster fri från fusk.

Visa alla

Claes Thunblad

Chef affärsutveckling, nationell samordnare för Sund konkurrens

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se