Sund konkurrens

Vi har nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Bistå myndigheter att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.

  • Verka för att beställare i alla led av byggrelaterade tjänster ställer och följer upp krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

  • Rekrytera fler små- och medelstora företag. Ju fler som ansluter sig till oss, desto större möjlighet har vi att verka för sund konkurrens.

Det här gör Byggföretagen:

  • Samordnar det nationella projektet Sund konkurrens & Schyssta byggen tillsammans med fack, myndigheter och näringsliv för att stävja den osunda konkurrensen.

  • Skärpta medlemskriterier. Företag som ansöker om medlemskap i Byggföretagen måste bland annat tillämpa vår uppförandekod, rådande kollektivavtal, samt nyttja ID06-systemet.

  • Bistår medlemsföretag och övriga aktörer i och kring bygg- och anläggningsbranschen med konkreta tips hur man kontrollerar entreprenörer och håller sin verksamhet och köp av byggtjänster fri från fusk.

Visa alla

Det här har Byggföretagen åstadkommit:

  • Kunskapsbanken för sund konkurrens – Vi ger tillgång till pedagogiska upplägg för mer kunskap och inspiration, konkreta tips, goda exempel och viktiga verktyg inom området Sund Konkurrens.

  • Tagit fram Schyssta shoppen. Byggföretagens medlemsföretag har kollektivavtal, följer lagar och avtal och sätter säkerheten främst. Det tycker vi är viktigt att fler får veta. På Schyssta shoppen kan du som är medlem hitta produkter och marknadsföringsmaterial som gör det enkelt att berätta för dina kunder att du är med och bygger Sverige på schyssta grunder. Du kan också enkelt ladda ner material.

  • Verkat för lagstiftning om personalliggare. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2016 och är införda i Skatteförfarandelagen. Bestämmelserna innebär att alla som är på en byggarbetsplats och utför arbete ska finnas med i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat.

Visa alla

Claes Thunblad

Nationell samordnare för Sund konkurrens

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se