Goda exempel | Byggföretagen

Goda exempel

Här finner du goda exempel på vad som görs i praktiken för att främja sund konkurrens, initiativ och arbetssätt att inspireras av.

Uppdaterad:

Titta gärna på filmerna tillsammans med kollegor eller i nätverk och resonera kring innehållet.

Systematisk kontroll av underleverantörer

Det finns många goda exempel på initiativ och projekt som syftar till en schysstare byggbransch. På Byggbolaget Lindbäcks bygg har Caroline Pettersson och hennes kolleger utformat ett affärssystem med kontrollprocesser när de anlitar underentreprenörer.

Krav på jämställdhet i upphandling

Ytterligare ett gott exempel är Uppsalahem som arbetar systematiskt med att i upphandlingar ställa krav på ett aktivt jämställdhetsarbete. Beatrice Nordling, verksamhetsutvecklare, berättar här hur det går till.

Vad gör FairPlay bygg?

Fair Play Bygg är ett samarbete mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Sussie Paredes Illum, projektledare berättar om hur de arbetar med att ta emot tips kring brottslig verksamhet i byggbranschen, sammanställer det till ett ärende och för det vidare till rätt myndighet.

Nätverk kring sund konkurrens i Västernorrland

Hanna Magnusson från Byggföretagen i Västernorrland och Lars Kempe från SEKO Mellannorrland berättar om hur de samverkar i nätverket för sund konkurrens i Västernorrland där de tillsammans genomför kunskapshöjande insatser gentemot offentliga och privata beställare.

Hur funkar ID06 i praktiken?

Patrik Nyman och Nils Strömberg på Veidekke berättar om hur ID06 fungerar på en byggarbetsplats.

Att möta nya målgrupper med nya kanaler

Sandra Mokarabi representerar den yngre generationens kompetenser inom byggsektor. Hon har gjort det till sin mission att förändra den historiskt konservativa, traditionella och mansdominerade byggbranschen. Sandra berättar om hur man når nya målgrupper till byggbranschen via nya kommunikationskanaler.

Lärande och verktyg för ständigt förbättringsarbete och sund konkurrens

Kajsa Simu, forskare, Luleå Tekniska Universitet delar med sig av konkreta tips om hur praktiskt arbeta för att skapa ett arbetssätt för att arbeta med ständiga förbättringar genom transparens, samverkan och inkludering – ett arbetssätt som är en grund för att skapa sunda byggen.

Forum för sund konkurrens och schyssta byggen 2021 from Byggföretagen on Vimeo.