ID06 | Byggföretagen

ID06

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Syftet är att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Lär mer om ID06 och inspireras kring hur ni kan använda systemet i praktiken.

Uppdaterad:

ID06-systemet består av flera olika byggstenar för aktörer som verkar i och kring bygg- och anläggningsbranschen. Att ha kunskap om och praktisera dessa byggstenar är en förutsättning för att säkra systematisk kontroll och sunda affärer i vardagen. ID06 är ett viktigt verktyg för att motverka osund konkurrens. Lär mer om hur ni kan använda ID06 i företaget och få förslag kring hur ni kan öka kunskapen om ID06.

Här får du en introduktion till vad ID06 innebär i en ca 2 minuter lång film: 

ID06 Film


ID06 hemsida hittar du mer information om ID06 .

För vem?

På företaget: Hur ni kan dra nytta av ID06

Följande är förslag på upplägg för en ledargrupp eller ledningsgrupp som vill lära mer om ID06.

Tidsåtgång: ca 1 timme

 1. Börja med att titta på introduktionsfilmen 
 2. Titta igenom PowerPoint-bilderna som ger fördjupad kunskap.
 3. Diskutera: 
 • Vad kände vi till?
 • Vad var nytt? Finns det användningsområden/produkter/tjänster vi inte kände till?

  4. Se denna film där Patrik Nyman och Nils Strömberg på Veidekke berättar om hur ID06 fungerar på en byggarbetsplats.

Veidekke

5. Diskutera:

 • Hur kan vi gå vidare inom vårt företag?
 • Vad skulle vi kunna använda oss av?
 • Är det något som vi vill lära oss mer om?

För ett regionalt eller lokalt nätverk: Tips om upplägg för att dela erfarenheter av ID06

Tidsåtgång: ca 1,5 timme

 1. Inled med att lyssna med gruppen hur många som redan känner till ID06 och är anslutna.
 2. Om några av deltagarna inte känner till ID06 eller är anslutna, titta på introduktionsfilmen.
 3. Även om alla känner till och är anslutna, titta igenom PowerPoint-bilderna som ger fördjupad kunskap om ID06.
 4. Diskutera: 
  • Vad använder vi oss av/vad känner vi redan till?
  • Vad var nytt? Finns det användningsområden/produkter/tjänster vi inte kände till?
  • Vilka goda erfarenheter har vi från att arbeta med systematisk kontroll genom t ex ID06 som vi vill dela med varandra?
  • Vad skulle behöva ske i vår region eller lokalt när det gäller att öka  användandet av ID06?
  • Vad är viktiga steg att ta för att få ID06 att fungera ännu bättre?
  • Hur tar vi oss vidare? Vilka steg är viktigast att ta?

Vill du veta mer eller komma i kontakt med de som är experter på ID06?

ID06 hemsida hittar du mer information om ID06 för direktkontakt med ansvariga.