Tips på upplägg för samtal om att anlita underleverantörer | Byggföretagen

Tips på upplägg för samtal om att anlita underleverantörer

Här får du konkreta råd och tips till dig som anlitar underleverantörer för ett lyckat, sunt och säkert bygg- och anläggningsprojekt och tips på upplägg för samtal om råden i olika grupper.

Uppdaterad:

Hur kan ni bygga kunskap och dela erfarenheter i ett företag eller ett lokalt eller regionalt nätverk om att anlita underleverantörer på ett sätt som främjar sund konkurrens?

För att vägledningarna ska bli ett riktigt bra verktyg i er vardag delar vi några tips på upplägg för samtal om det som webinarium och broschyrer berör. Uppläggen riktar sig till:

  • På ett byggföretag: Ledare och övriga som anlitar underleverantörer. 
  • För ett regionalt eller lokal nätverk. 

För Byggföretaget

  1. Inled med att var och en enskilt som förberedelse eller alla gemensamt i mötet tittar på webinaret ”Råd och tips vid anlitande av underleverantörer”

Eller delar av detta som ni vill fästa mest uppmärksamhet på:

Del 1 Inledning, varför handledning 0:00-03:38

Del 2 Varför är byggbranschen drabbad av svartarbeten? Exempel på utmaningar 03:38-10:07

Del 3 Varför kontrollera? 10:07-12:30

Del 4 Vilka kontroller göra innan avtal? 12:31-29:57

Del 5 Vilka kontroller göra under avtalsperioden? 29:58-36:02

Del 6 Vikten av sund konkurrens 36:02-38:42

Dessutom är det bra om alla innan eller under mötet får bläddra igenom broschyren (utskriven):

Råd och tips vid anlitande av underentreprenör

2. Uppmana var och en att göra noteringar under webinaret eller läser broschyren utifrån frågeställningar som ”det här är något jag tycker fungerar bra hos oss, det här fungerar mindre bra, här finns det okunskap/otydlighet inom vår organisation”

3. Efter att alla tittat på webinariet/bläddrat igenom broschyrerna, samtala om: Vad, av det som nämns, gör vi idag? Vilka goda erfarenheter kan vi dela med varandra inom/mellan organisationen/organisationer?

4. Vad gör vi inte? Vad är anledningen till det?

5. Finns det något vi reagerar på vad gäller förslagen till kontroll?

6. Finns det någon del som vi skulle vilja lära mer om?

7. Om ni vill lyssna på praktiska exempel kring Systematisk kontroll av underleverantörer:
På Byggbolaget Lindbäcks bygg har Caroline Pettersson och hennes kolleger utformat ett affärssystem med kontrollprocesser när de anlitar underentreprenörer:

Lindbäcks bygg kontrollprocesser

8. Hur skulle våra arbetssätt och processer behöva utvecklas för att än mer få till kontroll av underleverantörer på bästa sätt? 

9. Titta gärna på de checklistor som tagits fram, kan de vara till hjälp i vardagen?

10. Hur går vi vidare?

För ett regionalt eller lokalt nätverk

1. Inled med att titta på webinaret ”Råd och tips vid anlitande av underleverantörer” gemensamt eller delar av detta som ni vill fästa mest uppmärksamhet på:

Del 1 Inledning, varför handledning 0:00-03:38

Del 2 Varför är byggbranschen drabbad av svartarbeten? Exempel på utmaningar 03:38-10:07

Del 3 Varför kontrollera? 10:07-12:30

Del 4 Vilka kontroller göra innan avtal? 12:31-29:57

Del 5 Vilka kontroller göra under avtalsperioden? 29:58-36:02

Del 6 Vikten av sund konkurrens 36:02-38:42

2. Samtala om:

  • Vad är våra erfarenheter av att arbeta med kontroller? Vad, av det som nämns, gör vi idag inom de företag som finns representerade? 
  • Vilka goda erfarenheter kan vi dela med varandra för att få kontrollerna att fungera?
  • Om ni vill lyssna på andra praktiska exempel kring Systematisk kontroll av underleverantörer: På Byggbolaget Lindbäcks bygg har Caroline Pettersson och hennes kolleger utformat ett affärssystem med kontrollprocesser när de anlitar underentreprenörer.
  • Finns det något vi reagerar på i vad gäller föreslagna kontroller?
  • Finns det någon del vad gäller föreslagna kontroller som vi skulle vilja lära mer om?
  • Hur skulle vi i detta nätverk kunna öka informationsflödet mellan oss om oseriösa aktörer?
  • Finns det andra personer än vi, som är samlade här idag, som skulle tjäna på att få träffas i ett nätverk och utbyta erfarenheter om hur skapa smidiga processer/arbetssätt för att få till kontrollerna?

Kontakt

Claes Thunblad

Chef affärsutveckling

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se