Bostadspolitik | Byggföretagen

Bostadspolitik

Vi arbetar för en hög och jämn byggtakt av bostäder. Därför behövs en bostadspolitik för individer som varken har kapital, kötid eller kontakter och en förbättrad rörlighet på bostadsmarknaden.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Sänka trösklarna in på bostadsmarknaden genom en översyn av kreditrestriktionerna, ett subventionerat bospar för förstagångsköpare och införande av nya upplåtelseformer som tex hyrköp.

  • Öka rörligheten i det befintliga beståndet genom en översyn av fastighetsavgiften, sänkt reavinstbeskattning och en friare hyressättning.

  • Utveckla och effektivisera plan- och byggprocessen för att korta tiden från idé till inflyttningsklar bostad.

Det här gör Byggföretagen:

Visa alla

Mer information och kontakt

Anna Broman

Näringspolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 62

anna.broman@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Boverket