Energi

Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch. Byggnader och anläggningar i Sverige står för drygt 40 % av den totala energianvändningen. Om vi ska uppfylla de nationella energi- och klimatmålen måste bygg- och anläggningsbranschen bidra till minskad energianvändning.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för kunskapsspridning inom energieffektivt byggande i hela värdekedjan.

  • Påverka så att bygg- och anläggningssektorn bygger energieffektivt, kostnadseffektivt och hållbart inom både nyproduktion och renovering för att eftersträva Näranollenergi-byggnader.

  • Eftersträva användning av förnybara bränslen med så låg miljöpåverkan som möjligt både i byggskedet och i färdig byggnad.

Det här gör Byggföretagen:

  • Arbetar med att genomföra implementeringen av Färdplan 2045 för en hållbar klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor i hela värdekedjan.

  • Deltar i studier och referensgrupper gällande energikrav, förnybar energi samt kapacitet avseende både nät, energi och effekt.

  • Ansvarar, tillsammans med Installatörsföretagen, för den webbaserade utbildningen Energibyggare, riktad till alla som arbetar praktiskt inom byggsektorn. Utbildningen riktar sig också till yrkeslärare.

Visa alla

Mer information och kontakt

Birgitta Govén

Energiexpert

Tel: +46 8 698 58 53

birgitta.goven@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Mer om vår verksamhet och våra verktyg hittar du här: