Energi | Byggföretagen

Energi

Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch. Byggnader och anläggningar i Sverige står för drygt 40 % av den totala energianvändningen. Om vi ska uppfylla de nationella energi- och klimatmålen måste bygg- och anläggningsbranschen bidra till minskad energianvändning.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för kunskapsspridning inom energieffektivt byggande i hela värdekedjan.

  • Påverka så att bygg- och anläggningssektorn bygger energieffektivt, kostnadseffektivt och hållbart inom både nyproduktion och renovering för att eftersträva Näranollenergi-byggnader.

  • Eftersträva användning av förnybara bränslen med så låg miljöpåverkan som möjligt både i byggskedet och i färdig byggnad.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.  

  • Arbetar med att genomföra implementeringen av Färdplan 2045 för en hållbar klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor i hela värdekedjan.

  • Deltar i studier och referensgrupper gällande energikrav, förnybar energi samt kapacitet avseende både nät, energi och effekt.

Visa alla
Vi ser fram mot ökat samarbete mellan beställare och utförare för att uppnå stora miljövinster, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Marianne Hedberg

Miljöexpert

Tel: +46 8 698 58 36

marianne.hedberg@byggforetagen.se

Emma Bonnevier

Klimatpolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 87

emma.bonnevier@byggforetagen.se