Energi | Byggföretagen

Energi

Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch. Byggnader och anläggningar i Sverige står för drygt 40 % av den totala energianvändningen. Om vi ska uppfylla de nationella energi- och klimatmålen måste bygg- och anläggningsbranschen bidra till en mer effektiv energianvändning.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för kunskapsspridning inom energieffektivt byggande i hela värdekedjan.

  • Påverka så att bygg- och anläggningssektorn bygger energieffektivt, kostnadseffektivt och hållbart inom både nyproduktion och renovering för att eftersträva Näranollenergi-byggnader.

  • Eftersträva användning av förnybara bränslen med så låg miljöpåverkan som möjligt både i byggskedet och i färdig byggnad.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.  

  • Arbetar med att genomföra implementeringen av Färdplan 2045 för en hållbar klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor i hela värdekedjan.

  • Deltar i studier och referensgrupper gällande energikrav, förnybar energi samt kapacitet avseende både nät, energi och effekt.

Visa alla

Emma Bonnevier

Klimatpolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 87

emma.bonnevier@byggforetagen.se