Färdplan 2045

En hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Byggföretagen har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet att implementera Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Vi har redan över 100 företag, kommuner och organisationer som är med och fler knackar på dörren. Vill ert företag också vara med, kontakta vår energiexpert Birgitta Govén. Hållbart byggande är lönsamt!

Ladda ner Färdplanen här
Läs tre snabba om Färdplanen med Birgitta Govén

 

Artikel med Marianne Hedberg: Hon brinner för förändingen
Artikel med Birgitta Govén: Färdplanen för ett hållbart byggande tar form

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-05

Uppdaterade resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

– Bygg- och anläggningsbranschen ger upphov till stor andel av samhällets avfall. Genom en […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-01

Boverket publicerar digital handbok om klimatdeklarationer

Vet du vad som gäller när lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som uppförs träder i kraft den 1 januari 2022?

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-09-06

Bygg­företagens miljöexpert ger råd till företag i Australien

Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg deltar den 7 september på ett event hos Svenska Handelskammaren i Australien

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-08-16

”Det är mer bråttom än vad någon har insett”

Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson har läst IPCC:s klimatrapport. Här berättar hon mer om hur bygg- och anläggningsbranschen vill bidra till minskad klimatpåverkan.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-07-01

Här finns vägledning om hållbar plastanvändning och sortering

Nu har Naturvårdsverket öppnat sin sida för vägledning om hållbar plastanvändning och sortering.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-01

Nu ska hanteringen av schaktmassor ses över

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-15

Så missgynnas Sverige av EU:s förslag till energiklassning

EU vill göra det enklare att identifiera och jämföra hållbara investeringar för att driva på omställningen. Ambitionen är god men förslaget som ligger på bordet missgynnar Sverige.

Kontakt

Birgitta Govén

Energiexpert

Tel: +46 8 698 58 53

birgitta.goven@byggforetagen.se