Färdplan 2045

En hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Byggföretagen har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Vi har redan över 100 företag, kommuner och organisationer som är med och fler knackar på dörren. Vill ert företag också vara med, kontakta vår energiexpert Birgitta Govén. Hållbart byggande är lönsamt!

Ladda ner färdplanen här
Läs tre snabba om Färdplanen med Birgitta Govén

DIs hållbarhetsbilaga maj 2019
Artikel med Marianne Hedberg: Hon brinner för förändingen
Artikel med Birgitta Govén: Färdplanen för ett hållbart byggande tar form

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-07-01

Här finns vägledning om hållbar plastanvändning och sortering

Nu har Naturvårdsverket öppnat sin sida för vägledning om hållbar plastanvändning och sortering.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-01

Nu ska hanteringen av schaktmassor ses över

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-15

Så missgynnas Sverige av EU:s förslag till energiklassning

EU vill göra det enklare att identifiera och jämföra hållbara investeringar för att driva på omställningen. Ambitionen är god men förslaget som ligger på bordet missgynnar Sverige.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-08

Naturvårdsverket svarar på frågor om de nya avfallsreglerna

Byggföretagen och Återvinningsindustrierna arrangerar webbinarium om de nya byggavfallsreglerna som infördes den 1 augusti 2020.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-02

Tyck till om hållbarhetskriterier för avfallsflöden

Upphandlingsmyndigheten ser nu över kraven på avfallshantering vid ny- och ombyggnad. Det är dels […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-11-27

Bygg­företagens miljöexpert till Europaparlamentet

Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg är inbjuden av Europaparlamentets kontor i Sverige för att diskutera EU:s nya kemikaliestrategi.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-10-30

Bygg­företagens energiexpert medverkar vid konferens för Agenda 2030-aktörer

Byggföretagens energiexpert Birgitta Govén är en av deltagarna när nationella samordnaren för Agenda 2030 bjuder in till en dag för omställning. Vi ställde några frågor till Birgitta inför hennes medverkan.

Kontakt

Birgitta Govén

Energiexpert

Tel: +46 8 698 58 53

birgitta.goven@byggforetagen.se