Färdplan 2045

En hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sveriges växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Byggföretagen har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Vi har redan över 100 företag, kommuner och organisationer som är med och fler knackar på dörren. Vill ert företag också vara med, kontakta vår energiexpert Birgitta Govén. Hållbart byggande är lönsamt!

Ladda ner färdplanen här
Läs tre snabba om Färdplanen med Birgitta Govén

DIs hållbarhetsbilaga maj 2019
Artikel med Marianne Hedberg: Hon brinner för förändingen
Artikel med Birgitta Govén: Färdplanen för ett hållbart byggande tar form

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-06-15

Har du koll på ditt farliga avfall? Dags att få rutinerna på plats

Skyldigheten att rapportera in uppgifter till det elektroniska registret för spårbarhet av farligt avfall vid Naturvårdsverket skjuts fram till den 1 november.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-06-04

Därför införs striktare avfallskrav från 1 augusti

Sverige har fått backning av EU och riskerar böter om branschen inte sorterar avfall i sektionerna trä, mineral, metall, glas, plast och gips redan på byggarbetsplatsen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-05-13

Nu bjuder Bygg­företagen in till digitalt färdplansmöte

Flera aktörer som har skrivit under färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045 presenterar sina verksamheter.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-04-29

Så ska reglerna för brännbart och organiskt avfall skärpas

Naturvårdsverkets föreslår nya och ändrade föreskrifter för brännbart och organiskt avfall. Byggföretagens remissvar ställer sig bakom förslaget men vill också se ett mer samordnat regelverk.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-04-22

Nytt projekt ger fler chansen att renovera hållbart

Byggföretagen, Energieffektiviseringsföretagen och Installatörsföretagen får medel från SBUF för projektetet ”Renovera rätt och lönsamt”. Här berättar vår energiexpert Birgitta Govén mer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2019-11-01

27 förslag från färdplanerna till regeringen för fossilfri konkurrenskraft

I måndags lämnades 27 punkter över till regeringen, baserat på 13 branschers färdplaner, däribland bygg- och anläggningsbranschen, för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, överlämnade sammanställningen till regeringen över de förslag i färdplanerna som han anser behöver prioriteras under mandatperioden.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2018-12-12

Anna Lönn Lundbäck: Nu tar vi avstamp för Färdplan 2045

BI Västs regionchef Anna Lönn Lundbäck gläds över att torsdagens event på Ekmansgatan är proppffullt. Över 70 personer förväntas delta i workshopen som ska staka ut stegen för Färdplan 2045.

Kontakt

Birgitta Govén

Energiexpert

Tel: +46 8 698 58 53

birgitta.goven@byggforetagen.se