Färdplan 2045

En hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Byggföretagen har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Vi har redan över 100 företag, kommuner och organisationer som är med och fler knackar på dörren. Vill ert företag också vara med, kontakta vår energiexpert Birgitta Govén. Hållbart byggande är lönsamt!

Ladda ner färdplanen här
Läs tre snabba om Färdplanen med Birgitta Govén

DIs hållbarhetsbilaga maj 2019
Artikel med Marianne Hedberg: Hon brinner för förändingen
Artikel med Birgitta Govén: Färdplanen för ett hållbart byggande tar form

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-18

Flera satsningar på hållbar tillväxt i budgetpropositionen

Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på grön återhämtning som påverkar bygg- och anläggningsbranschen direkt eller indirekt.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-08

Så blir hållbar upphandling en motor i omställningen

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är upphandlingsfasen oerhört viktig för att branschen ska nå sina mål.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-08

Påminnelse om ny avfallslagstiftning

Från och med 1 augusti gäller ny avfallslagstiftning som gör det obligatoriskt att sortera ut trä, mineral, metall, glas, plast och gips på arbetsplatserna.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-02

Därför uppmuntrar Bygg­företagen initiativet Renovation Wave

I vintras presenterade EU-kommissionen sin gröna giv för Europa. Som en del av den gröna given kommer en så kallad renoveringsvåg presenteras i mitten av oktober. Initiativet siktar till att öka renoveringstakten av EU:s fastighetsbestånd.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-08-25

Fullsatt workshop om hållbara byggarbetsplatser

Inom färdplansarbetet startas nu ett projekt som ska ta fram en vägledning för hållbara byggarbetsplatser genom hela värdekedjan.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-06-15

Har du koll på ditt farliga avfall? Dags att få rutinerna på plats

Skyldigheten att rapportera in uppgifter till det elektroniska registret för spårbarhet av farligt avfall vid Naturvårdsverket skjuts fram till den 1 november.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-06-04

Därför införs striktare avfallskrav från 1 augusti

Sverige har fått backning av EU och riskerar böter om branschen inte sorterar avfall i sektionerna trä, mineral, metall, glas, plast och gips redan på byggarbetsplatsen.

Kontakt

Birgitta Govén

Energiexpert

Tel: +46 8 698 58 53

birgitta.goven@byggforetagen.se