Minska avfallet | Byggföretagen

Minska avfallet

Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av Sveriges totala avfall. För att branschen ska bli resurseffektiv behöver vi arbeta med att minska mängden avfall. Det gör vi genom att förebygga, förbereda för återanvändning, återvinna både material och energi, och i sista hand – slänga.

Uppdaterad:

Tips

Undvik spill vid produktion genom god planering och måttanpassade leveranser.

Se till att överblivet material i första hand förbereds för att användas i andra projekt, i andra hand sorteras för materialåtervinning

Säkerställ att utsorteringen sker minst i de avfallsslag som lagen kräver (metall, gips, trä, mineral, glas och plast)

Utbilda egen personal, samarbetspartners och underentreprenörer löpande i projektets avfallshantering

Mät och följ upp avfallet både på projektnivå och företagsnivå