Klimatomställning kräver rätt kompetens | Byggföretagen

Klimatomställning kräver rätt kompetens

För att minska branschens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv behövs rätt kompetens. Genom tydligt ledarskap och rätt kompetens till samtliga aktörer i alla skeden - kan branschen lyckas med klimatomställningen. 

Uppdaterad:

Klimatomställningen ställer höga krav på en välfungerande kompetensförsörjning. Enligt Svenskt Näringslivs rapport Klimatförsörjning för klimatomställning, riskerar kompetensbristen att hindra klimatomställningen.

Den gröna omställningen kräver nya kompetenser och yrkesroller. Bygg- och anläggningsbranschen kommer sakna minst 35 000 personer till 2030, inom bara Stockholm-Mälardalsregionen. Störst efterfrågan är det på yrkesarbetare följt av tjänstemän, chefer och tekniker. Det visar Byggföretagens byggbarometer om kompetensförörjning.