Återbruka | Byggföretagen

Återbruka

För att klara våra klimatmål behöver byggsektorn gå mot mer cirkulära materialflöden. Vid nybyggnation behöver andelen återbrukade produkter och material öka samtidigt som framtida demontering och återbruk möjliggörs. Vid rivning bör så mycket material som möjligt tillgängliggöras till kommande projekt.

Uppdaterad:

Tips

Börja i mindre skala, och återbruka de produkter som både är tillgängliga och enkla att återbruka. I husproduktion är dessa tex. innerdörrar, undertaksplattor, tegel och kabelstegar.

Se till att de material och produkter som byggs in går att demontera och återbruka vid framtida renoveringar eller vid rivning.

Gör en grov uppskattning av vad som kan återbrukas vid rivningsprojekt, och försök i första hand återbruka dessa i den egna verksamheten, i andra hand sälj dessa på de marknadsplatser som finns.

Ha en tidig och nära diskussion med beställaren för att skapa rätt förutsättningar. Frågor kring flexibilitet, tidplan och garantier behöver lösas tillsammans.