Fokus på återbruk i rivningsprojekt | Byggföretagen

Fokus på återbruk i rivningsprojekt

När Normans i Jönköping AB rev kontorsbyggnaden Kromet 1 i Göteborg var det med stort fokus på återbruk. ”Ett sätt att dra vårt strå till stacken för miljön” säger Henning Svensson, entreprenadchef.

Publicerad:

Rivning av Kromet 1 i Göteborg. Bild: Normans AB.

Kontorsbyggnaden Kromet 1 i Göteborg skulle rivas och ambitionen var att återbruka så mycket som möjligt.

– Vi sammanställer alltid mängden avfall som lämnat vår arbetsplats till avfallsmottagare. Den sammanställningen har aldrig varit så tunn som i detta projekt, vilket betyder att större delen har gått att återbruka, säger Henning Svensson som är entreprenadchef på Normans AB.

Vad vill du ge för tips till andra som vill återbruka mer?

– Det är viktigt att tänka utanför boxen. En ledstång i en trappa måste inte återanvändas som just en ledstång, utan kan exempelvis användas till ett cykelställ.

Varför är återbruk viktigt för er?

– Att bara slänga tar emot och därför vill vi ta till vara och återanvända, och på så sätt dra vårt strå till stacken för miljön. Återvinning i all ära men det känns helt klart bättre att se saker återanvändas.

Framöver hoppas företaget se ett ännu större fokus på återbruk redan i upphandlingsskedet.

– Beställaren behöver i ett tidigt skede ge entreprenören tid till återbruk. Det är oftast tidsbristen som sätter stopp. I detta projekt fick vi tiden till det vilket verkligen gav resultat.

Så mycket kunde återbrukas

Preliminära siffror visar att mängden återbrukat eller återvunnet material från projektet motsvarar ungefär 98 procent av byggnadens vikt. Ungefär 107 ton material har återbrukats, vilket ger en beräknad besparing på ungefär 203 ton koldioxidekvivalenter.

Vill du lära dig mer om återbruk? Läs vår handbok.

Byggutmaning: Återbruk – handbok för dig som vill återbruka mera