EU | Byggföretagen

EU

Vi står för fri rörlighet och sund konkurrens. Ekonomisk tillväxt och ett öppet Europa är i grunden bra för bygg- och anläggningsbranschen. Nästan hälften av alla regler som påverkar svenska företag har sin grund i EU-beslut.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för att EU fokuserar på att riva regelhinder för den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital på den inre marknaden.

  • Förhindra att EU:s regelambitioner på det sociala området inte försvårar för partsarbetet och i förlängningen underminerar kollektivavtalen och den svenska modellen.

  • Arbeta för att EU bidrar i omställningen till ett cirkulärt hållbart byggande i hela värdekedjan genom långsiktiga och tydliga EU-regler.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.

  • Finns på plats i Bryssel och bedriver påverkansarbete.

  • Tillvaratar Byggföretagens intressen i våra på EU-nivå viktiga frågor och arbetar bland annat i nära dialog med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter.

Visa alla

Carina Utterström Mace

EU-sakkunnig, föräldraledig

Tel: +46 8 698 58 41

carina.utterstrommace@byggforetagen.se

Christian Ardhe

Ansvarig EU-kontoret, Bryssel

Tel: +32496100880

christian.ardhe@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Byggföretagens Europa