Färdplan 2045 | Byggföretagen

Färdplan 2045

Vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhällsbygge. Med sund konkurrens och övertygelse om den fria rörlighetens fördelar skapar vi förutsättningar för minskad fattigdom, ökad jämlikhet och klimatneutralitet. FN:s globala mål för hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • ­Bygg- och anläggningssektorn ska gemensamt ställa om i arbetet mot klimatneutralitet.

  • Helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

  • Hållbart byggande ska vara lönsamt. Det behövs relevanta klimatkrav i både privat och offentlig upphandling.

Det här gör Byggföretagen:

  • Arbetar med att genomföra implementeringen av Färdplan 2045 för en hållbar klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Mer information och kontakt

Anna Lönn Lundbäck

Regionchef Väst och nationell hållbarhetssamordnare

Tel: +46 31 708 41 16

anna.lonn.lundback@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Mer om vårt hållbarhetsarbete