Infrastruktur | Byggföretagen

Infrastruktur

Vi arbetar för att göra infrastruktursatsningar till en motor för bostadsbyggande och säkerställa behovet av fungerande väg och järnvägar. Infrastruktursatsningar är samhällsbyggets fundament. Kapaciteten måste förbättras genom ökade investeringar i svensk infrastruktur.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Bidra till arbetet med fortsatt regionförstoring – vilket kräver att infrastruktursatsningar och nyproduktion av bostäder knyts ihop på ett sätt som gör fler platser attraktiva att bygga på.

  • Öka statens investeringar i infrastruktur till en nivå på minst en procent av BNP.

  • Bygga höghastighetsbanorna och lägga satsningen i ett konsortium där höghastighetsbanorna inte riskerar konkurrera ut den vanliga infrastrukturplanen.

Det här gör Byggföretagen:

Visa alla

Mer information och kontakt

Johan Deremar

Nationalekonom

Tel: +46 8 698 58 49

johan.deremar@byggforetagen.se

Fredrik Isaksson

Chefekonom

Tel: +46 8 698 58 67

fredrik.isaksson@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Trafikverket