Investeringsstöd | Byggföretagen

Investeringsstöd

Vi arbetar för att avskaffa investeringsstödet i dess nuvarande form. Investeringsstödet snedvrider marknaden och skapar osäkerhet. Subventioner av den här typen ökar risken för att byggherrar avvaktar nya besked och att byggandet avstannar.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Främja en hög och jämn byggtakt. Det förutsätter långsiktiga och förutsägbara spelregler i stället för kortsiktiga lösningar som införs och tas bort.

  • Bidra till en social bostadspolitik som inriktas på att stärka människors möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden, snarare än stöd riktade till branschen.

  • Verka för breda bostadspolitiska reformer med bättre fördelningspolitiska effekter än vad investeringsstöd kan påvisa.

Det här gör Byggföretagen:

  • Bedriver kontinuerlig policyutveckling och opinionsarbete inom ramen för vår näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre.

  • Bereder remissvar som företrädare för samhällsbyggarsektorn.

  • Initierar formella och informella möten med politiska beslutsfattare på samtliga nivåer.

Visa alla

Mer information och kontakt

Anna Broman

Bostadspolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 62

anna.broman@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Boverket