Jämställdhet | Byggföretagen

Jämställdhet

Vi arbetar för en jämställd bygg- och anläggningsbransch. Jämställdhet är resultatet av ett strategiskt och resultatinriktat arbete som leder till utveckling, resultat och kompetensförsörjning för våra medlemsföretag.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Arbeta för en ökad attraktionskraft till bygg- och anläggningsbranschen som väcker intresse hos fler kvinnor.

  • Skapa fler bygg- och anläggningsutbildningar som tilltalar kvinnor.

  • Förändra attityder och företagskulturer i branschen så att kvinnor känner sig välkomna och lika behandlade.

Det här gör Byggföretagen:

  • Verkar nationellt och lokalt för att söktrycket till byggutbildningarna ska öka bland kvinnor.

  • Driver behovet av utveckling – gentemot de bygginriktade utbildningarna – så att fler kvinnor känner sig manade att söka och fullfölja utbildningarna.

  • Driver kampanjer som riktar sig till kvinnor, i syfte att informera om och öka attraktionskraften till branschen.

Visa alla

Siri Hallberg Björklund

Expert kompetensförsörjning

Tel: +46 8 698 58 61

siri.hallbergbjorklund@byggforetagen.se

Relaterade länkar

Boverket