Klimat

Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch. Bygg- och anläggningsbranschen står för en femtedel av klimatutsläppen i Sverige. Därför är det viktigt att vi tar ansvar och samverkar i hela värdekedjan för att minska utsläppen.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Beakta klimatpåverkan vid all byggnation, främst genom att genomföra en klimatkalkyl i tidiga skeden för att möjliggöra eventuella ändringar.

  • Verka för spridning av kunskap inom klimatsmart och hållbart byggande i hela värdekedjan – från tidiga skeden till rivning.

  • Skapa förutsättningar för fossilfria och hållbara byggarbetsplatser.

Det här gör Byggföretagen:

  • Arbetar med att genomföra implementeringen av Färdplan 2045 för en hållbar klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor i hela värdekedjan.

  • Deltar i studier och referensgrupper avseende livscykelanalyser, både avseende material, byggnader och hela stadsdelar.

  • Ansvarar för upprätthållande av Riktlinjer för resurs- och avfallshantering för hela sektorns räkning.

Visa alla

Mer information och kontakt

Birgitta Govén

Energiexpert

Tel: +46 8 698 58 53

birgitta.goven@byggforetagen.se

Vi ser fram mot ökat samarbete mellan beställare och utförare för att uppnå stora miljövinster, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Marianne Hedberg

Miljöexpert

Tel: +46 8 698 58 36

marianne.hedberg@byggforetagen.se