Klimat | Byggföretagen

Klimat

Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch. Sverige ställer om till ett samhälle utan klimatpåverkan senast år 2045. Därför är det viktigt att vi tar ansvar och samverkar i hela värdekedjan för att minska utsläppen.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Beakta klimatpåverkan vid all byggnation, främst genom att genomföra en klimatkalkyl i tidiga skeden för att möjliggöra eventuella ändringar.

  • Verka för spridning av kunskap inom klimatsmart och hållbart byggande i hela värdekedjan – från tidiga skeden till rivning.

  • Skapa förutsättningar för fossilfria och hållbara byggarbetsplatser.

Det här gör Byggföretagen:

  • Är med i nätverket Fossilfri konkurrenskraft med den gemensamma färdplanen till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2045.

  • Deltar i studier och referensgrupper avseende livscykelanalyser, både avseende material, byggnader och hela stadsdelar.

  • Ansvarar för upprätthållande av Riktlinjer för resurs- och avfallshantering för hela sektorns räkning.

Visa alla

Emma Bonnevier

Klimatpolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 87

emma.bonnevier@byggforetagen.se