Fossilfri konkurrenskraft | Byggföretagen

Fossilfri konkurrenskraft

Färdplan för en klimatneutral, konkurrenskraftig samt lönsam bygg- och anläggningssektor senast 2045

Sverige växer. Inom en överskådlig framtid är vi 11 miljoner invånare vilket innebär att det behöver byggas nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler.

Samtidigt har riksdagen beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Därför är det nödvändigt att den svenska bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om till fossilfria konkurrenskraftiga erbjudanden för en fortsatt lönsam affär.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018. Idag samlar färdplanen runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit gemensamt mål om att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045.

Byggföretagen samordnar färdplansarbetet tillsammans med Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Innovations­företagen, Installatörsföretagen och Trafikverket. Vill du veta mer? Kontakta Byggföretagens Åsa Lindell.

Ladda ner Färdplanen här

Nyheter

Pressrelease
Publicerad: 2023-09-25

Färdplanen inom bygg och anläggning uppgraderas

Färdplanen inom bygg- och anläggning uppgraderas för att öka tempot i klimatomställningen. – Ny lagstiftning och pågående energikris har ökat incitamenten för klimatomställning. Nu behöver branschen skruva upp tempot, säger Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-09-22

”Våga göra annorlunda”

När Skanska bygger Hammarängen Skellefteå Södra är målet att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt. Några av åtgärderna är återanvändning av materialmassor, elektrifierade transporter och energibesparing på bodetableringar.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-09-20

Energibesparing i fokus för M3 Bygg

Tätning, isolering och nya bodetableringar är några av de energisparande åtgärder som M3 Bygg tagit till vid renoveringen av Stockholms slott.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-09-19

”Det gäller att alltid tänka på helheten”

På Pålsjö Äng i Helsingborg bygger NCC nya hyreslägenheter åt Helsingborgshem med fokus på minskad klimatpåverkan. Bland annat används en optimerad platsgjuten konstruktion och klimatförbättrad betong.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-05-04

Regeringen bjuder in byggbranschen till nationellt klimatmöte

Regeringen bjuder in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin till ett nationellt klimatmöte den 16 juni 2023.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-05-03

Definitioner och nyckeltal rörande statistik för bygg- och rivningsavfall på remiss

Nu är det öppet för intressenter att lämna synpunkter på remiss angående definitioner och nyckeltal rörande statistik för bygg- och rivningsavfall.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-05-02

Så kartlägger bygg­företag klimatutsläpp – webbinarier & frågelådor

Ta del av webbinarium och coachning om klimatkartläggning och hur man identifierar relevanta klimatposter. Få även en demonstration av Byggföretagens klimatberäkningsverktyg, som nu har förbättrats och kvalitetsgranskats tillsammans med IVL.