Fossilfri konkurrenskraft | Byggföretagen

Fossilfri konkurrenskraft

Färdplan för en klimatneutral, konkurrenskraftig samt lönsam bygg- och anläggningssektor senast 2045

Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna att leva på planeten. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. Inom en överskådlig framtid är vi 11 miljoner invånare vilket innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att den svenska bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om till fossilfria konkurrenskraftiga erbjudanden för en fortsatt lönsam affär.

Byggföretagen skrev 2018 under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn och driver tillsammans med sju andra branschorganisationer arbetet inom färdplanen, för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor. Arbetet sträcker sig över hela värdekedjan där alla led ska vara med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Över 160 företag, kommuner och organisationer är med i färdplansarbetet och har förankrat i sina ledningsgrupper att man kommer att ställa om till en klimatneutral verksamhet senast 2045. Som deltagare i färdplansarbetet får man: information om hur marknaden utvecklas, möjligheter till medverkan i omställningsprojekt samt möjlighet att presentera sina aktiviteter årligen till riksdagens satsning Fossilfritt Sverige.

Byggföretagen driver färdplansarbetet och rapporterar årligen till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Vill ert företag också vara med? Kontakta Byggföretagen och kontaktperson Anna Lönn Lundbäck.

Ladda ner Färdplanen här

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-07-01

Så hanterar du avfall på rätt sätt

Genom Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer kan du minska belastningen på klimat och miljö.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-06-28

Så ska branschen nå klimatmålen

Vad behövs för att bygg- och anläggningssektorn ska bli klimatneutral senast år 2045? I september bjuder Byggföretagen med flera in till en heldag med fokus på fossilfri konkurrenskraft.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-06-02

Hållbart byggande viktigt för hushållen i valet av ny bostad

Minskade koldioxidutsläpp rankas som den viktigaste frågan för det gröna samhällsbyggandet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-05-31

Bygg- och anläggnings­sektorn rapporterar om färdplansarbetet

Nu lämnas årets rapportering från Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn över till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-05-20

Bygg­företagen värvar projektledare för klimatomställning

År 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningsbranschen ställer om. Nu stärker Byggföretagen sitt arbete med att uppnå en klimatneutral bransch genom att värva en projektledare för klimatomställning.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-29

Ökade krav på klimatneutralt byggande när EU utser klimatstäder

Sju svenska städer har valts ut till EU:s satsning på klimatneutrala städer 2030. ”Detta kommer innebära ökade krav på klimatneutralt byggande för våra medlemsföretag” säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-27

Kartläggning av utsläpp – nyckel till minskad klimatpåverkan

Genom klimatberäkning har medlemsföretaget Golvkedjan fått kunskap om hur mycket koldioxid verksamheten släpper ut, och på så sätt kunnat vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Anna Lönn Lundbäck

Regionchef Väst och nationell hållbarhetssamordnare

Tel: +46 31 708 41 16

anna.lonn.lundback@byggforetagen.se