Fossilfri konkurrenskraft | Byggföretagen

Fossilfri konkurrenskraft

Färdplan för en klimatneutral, konkurrenskraftig samt lönsam bygg- och anläggningssektor senast 2045

Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna att leva på planeten. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. Inom en överskådlig framtid är vi 11 miljoner invånare vilket innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att den svenska bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om till fossilfria konkurrenskraftiga erbjudanden för en fortsatt lönsam affär.

Byggföretagen skrev 2018 under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn och driver tillsammans med sju andra branschorganisationer arbetet inom färdplanen, för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor. Arbetet sträcker sig över hela värdekedjan där alla led ska vara med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Över 160 företag, kommuner och organisationer är med i färdplansarbetet och har förankrat i sina ledningsgrupper att man kommer att ställa om till en klimatneutral verksamhet senast 2045. Som deltagare i färdplansarbetet får man: information om hur marknaden utvecklas, möjligheter till medverkan i omställningsprojekt samt möjlighet att presentera sina aktiviteter årligen till riksdagens satsning Fossilfritt Sverige.

Byggföretagen driver färdplansarbetet och rapporterar årligen till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Vill ert företag också vara med? Kontakta Byggföretagen och kontaktperson Anna Lönn Lundbäck.

Ladda ner Färdplanen här

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-29

Ökade krav på klimatneutralt byggande när EU utser klimatstäder

Sju svenska städer har valts ut till EU:s satsning på klimatneutrala städer 2030. ”Detta kommer innebära ökade krav på klimatneutralt byggande för våra medlemsföretag” säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-27

Kartläggning av utsläpp – nyckel till minskad klimatpåverkan

Genom klimatberäkning har medlemsföretaget Golvkedjan fått kunskap om hur mycket koldioxid verksamheten släpper ut, och på så sätt kunnat vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-27

Fossilfritt i fokus vid bygget av förskolan Hoppet

När förskolan Hoppet i Göteborg skulle byggas var det med ambitionen om Sveriges första fossilfria byggprojekt. ”Man måste våga testa något nytt” säger Tomas Samuelsson, vd på RA Bygg.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-20

Åtgärder för ökat återbruk presenteras för riksdagen

För att återbruk i byggsektorn ska kunna växlas upp behöver ett flertal hinder i lagstiftning och regelverk undanröjas. Byggföretagen i väst presenterar nu åtgärder till nationella beslutsfattare.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-03-17

Ny energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

Ett gemensamt energiklassningssystem av byggbodar har tagits fram som ett led i att minska byggbranschens klimatpåverkan. Bodar med energimärkning införs under första halvåret av 2022 och redan nu kan kriterierna användas vid upphandling av bodetableringar.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-03-08

Fokus på återbruk i rivningsprojekt

När Normans i Jönköping AB rev kontorsbyggnaden Kromet 1 i Göteborg var det med stort fokus på återbruk. ”Ett sätt att dra vårt strå till stacken för miljön” säger Henning Svensson, entreprenadchef.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-03-03

Så kan bygg- och anläggnings­sektorn möta klimatkrisen

Den nya IPCC-rapporten visar att det är mycket bråttom att minska den negativa klimatpåverkan som orsakas av fossila energilösningar. Trots oron i vår omvärld är klimatomställningen fortsatt mycket angelägen. Där har bygg- och anläggningssektorn en viktig roll.

Anna Lönn Lundbäck

Regionchef Väst och nationell hållbarhetssamordnare

Tel: +46 31 708 41 16

anna.lonn.lundback@byggforetagen.se