Fossilfri konkurrenskraft | Byggföretagen

Fossilfri konkurrenskraft

Färdplan för en klimatneutral, konkurrenskraftig samt lönsam bygg- och anläggningssektor senast 2045

Sverige växer. Inom en överskådlig framtid är vi 11 miljoner invånare vilket innebär att det behöver byggas nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Samtidigt har riksdagen beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018 och uppgraderades 2024. Färdplanen samlar fler än 100 företag och organisationer som antagit de gemensamma målen om att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045.

Ladda ner Färdplanen här

Emma Bonnevier

Klimatpolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 87

emma.bonnevier@byggforetagen.se

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2024-04-17

Nu har 100 företag och andra aktörer skrivit under färdplanen

Antalet företag och aktörer som undertecknat bygg- och anläggningssektorns Färdplan för fossilfri konkurrenskraft har passerat 100.

Pressrelease
Publicerad: 2024-02-21

Färdplan 2045: ”Fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand”

Bygg- och anläggningssektorn har nu lagt fram en uppgraderad färdplan med uppmaningar till regeringen och åtaganden till branschen för att öka tempot i Sveriges klimatomställning. – När rätt förutsättningar är på plats kommer bygg- och anläggningssektorn med stolthet visa hur fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2024-02-16

”Nu tar vi nästa steg i färdplansarbetet”

Hallå där! Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, som arbetat med färdigställandet av den uppgraderade färdplanen för en klimatneutral, konkurrenskraftig samt lönsam bygg- och anläggningssektor 2045.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2024-01-26

Lägre utsläpp och kostnader genom minskat avfall

När Contractor bygger ut Lycksele lasarett är det med stort fokus på att minska avfallet och öka sorteringen. Efter avslutat projekt är andelen osorterat avfall noll procent, och kostnaderna för avfallshantering har minskat med ungefär 60–70 procent.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-11-24

Kålltorps Bygg höjer kompetensen inom hållbarhet

En utbildning i hållbarhet för alla medarbetare. Kålltorps Bygg har lanserat ”Bygga hållbart i praktiken” som lär ut vad hållbarhet faktiskt handlar om.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-11-10

Klimatkalkyl ger bättre koll på klimatpåverkan

Veidekke Bygg har sedan januari 2022 arbetat med klimatkalkyl för projekt i anbudsskedet. ”En fantastiskt inspirerande och samtidigt rejäl utmaning” säger Jörgen Persson, produktionsutvecklingschef.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-10-17

Bygg­företagen medverkar på årets stora omställningskonferens

Hallå där, Åsa Lindell, nationell samordnare för klimatomställning, som på onsdag medverkar på Fossilfritt Sveriges stora omställningskonferens.