Säkerhet

Vi arbetar för att alla i byggbranschen ska ha en sund och säker arbetsmiljö.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Uppmuntra våra medlemsföretag att involvera sina medarbetare i arbetet för en sund arbetsmiljö.

  • Verka för att beställare i alla led ställer tydliga krav på entreprenörer som anlitas för att skapa en säker arbetsplats.

  • Säkerställa god arbetsmiljö genom att Arbetsmiljöverket gör fler oannonserade säkerhetskontroller på byggarbetsplatser.

Det här gör Byggföretagen:

  • Samordnar sex arbetsmiljörådgivare som ger medlemsföretagen råd och stöd kring en säker arbetsmiljö.

  • Initiativtagare till byggbranschens första och enda Säkerhetspark.

  • Arbetat fram Safe Construction Training, (som från och med den 1 juli 2021 är) en obligatorisk säkerhetsutbildning för Byggföretagens medlemmar.

Visa alla

Berndt Jonsson

Regionchef Södra Norrland, nationell arbetsmiljösamordnare

Tel: +46 60 16 09 63

berndt.jonsson@byggforetagen.se