Safe Construction Training | Byggföretagen

Safe Construction Training

Obligatorisk säkerhetsutbildning för Byggföretagens medlemmar

Obligatorisk utbildning för Byggföretagens medlemmar

Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor. Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för Byggföretagens medlemmar.

Kursen fungerar utmärkt som säker­hetsintroduktion i företag och organisationer av alla storlekar, finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. Onlineutbildningen är gratis och öppen för alla.

Safe Construction Training kräver registrering och inloggning via ett personligt konto. Utbildningen är anpassad för dator/platta/mobil. Använder du dator rekommenderar vi dig att använda webbläsare Google Chrome.

Supportärenden kring utbildningen ska skickas till info@buc.se

 

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-12-21

Bygg­företagen kan vinna arbetsmiljöpris

Byggföretagens arbetsmiljörådgivare är nominerade till Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2022. ”Det känns jättebra!” kommenterar Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-11-24

Så ska arbetsgivare hantera problemen med droger, vibrationer och kvartsdamm

Hur kan arbetsgivare bli bättre på att riskbedöma och undvika skador inom droger, vibrationer och kvartsdamm? Det är frågor lyfts på två medlemsträffar under december. Byggföretagens arbetsmiljörådgivare Patrik Jakobsson berättar mer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-11-16

Här är de stora arbetsmiljöfrågorna i din region

Vilka är de vanligaste arbetsmiljöfrågorna just nu? Byggföretagens sex arbetsmiljörådgivare runt om i landet berättar.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-27

Årets arbetsmiljökonferens fokuserar på ohälsosam arbetsbelastning

Den 18 november håller Byggföretagen sin årliga arbetsmiljökonferens. I samband med konferensen kommer bland annat en kartläggning av psykisk ohälsa bland yrkesarbetare att presenteras.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-05

Nytt lagkrav vid handintensivt arbete

Handnajning med tång och användning av handhållen hammare är två arbetsmoment inom bygg- och anläggningsbranschen som kan karaktäriseras som handintensiva och därför ska ligga till grund för erbjudande om medicinsk kontroll.

Pressrelease
Publicerad: 2021-07-05

Arbetsolyckorna i byggbranschen fortsätter sjunka

Under 2020 minskade de anmälda arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna i byggbranschen. Samtidigt låg antalet arbetsolyckor med dödlig utgång kvar på samma nivå som 2019. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2020.

Pressrelease
Publicerad: 2021-07-01

160 000 har gått byggbranschens nya säkerhets­utbildning

Över 160 000 personer har nu gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning Safe Construction Training, som från och med idag är obligatorisk för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemsföretag ansvarar för eller samordnar arbetsmiljöfrågor.