Därför är ledarskap temat på årets säkerhetsdag | Byggföretagen

Därför är ledarskap temat på årets säkerhetsdag

Fredagen den 28 april äger Byggföretagens årliga Säkerhetsdag rum. I år är temat förutsättningar för bra ledarskap. Berndt Jonsson, Byggföretagens nationella arbetsmiljösamordnare, berättar mer.

Publicerad:

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

Varför är årets tema ledarskapets förutsättningar?
– Ett välfungerande ledarskap är avgörande för att skapa god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser. Attityder, värderingar, beteenden och målsättningar formas och påverkas av ledarskapet, säger Berndt Jonsson.

Hur skapar man förutsättningar för ett gott ledarskap på en byggarbetsplats?
-Det är viktigt att se ledarskapet som en funktion som ska fungera bra istället för att fokusera på personen som har ledaruppdraget. Med bra förutsättningar klarar många att vara ledare, men med dåliga förutsättningar är det svårt att lyckas. För att ledarskapet ska fungera bra så krävs att det finns de resurser som behövs. Det handlar om rätt kompetens, bra stöd och tillräckligt med tid. Ett bra och konstruktivt medarbetarskap är också viktigt för ett välfungerande ledarskap.

Hur kan man som ett byggföretag uppmärksamma säkerhetsdagen?
-Använd Säkerhetsdagen som en möjlighet för att uppmärksamma ledarskapets förutsättningar och betydelse. Dialogunderlaget kan användas i de flesta arbetsgrupper och vara ett stöd för att identifiera förbättringsområden, säger Berndt Jonsson.

Byggbranschens Säkerhetsdag hålls varje år i anslutning till FN:s Internationella Arbetsmiljödag som syftar till att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv.

Hur kan ditt byggföretag uppmärksamma Säkerhetsdagen?

Byggföretagen uppmanar alla medlemsföretag att på Säkerhetsdagen stanna upp och tänka över hur ledarskapet kan förbättras på era arbetsplatser. Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö?

Samla alla medarbetare och avsätt en stund för att diskutera. Som underlag för diskussionen har Byggföretagen tagit fram ett dialogmaterial.

Tidigare års teman på Säkerhetsdagen

  • Friskfaktorer
  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Belastningsskador
  • Handverktyg
  • Säkerhetskultur
  • Risker kring fordon

Dialogmaterial från tidigare år