Så kan ditt företag uppmärksamma Säkerhetsdagen 2024 | Byggföretagen

Så kan ditt företag uppmärksamma Säkerhetsdagen 2024

Hallå där! Christer Johansson, arbetsmiljörådgivare, som ingår i Byggföretagens arbetsgrupp inför Säkerhetsdagen den 29 april.

Publicerad:

Christer Johansson, arbetsmiljörådgivare, Byggföretagen.

Vad är säkerhetsdagen?

-Byggbranschens Säkerhetsdag hålls varje år i anslutning till FN:s Internationella Arbetsmiljödag. På Säkerhetsdagen 2024 riktar vi återigen uppmärksamheten mot säkerheten och arbetsmiljön i vår bransch.

Vilket tema har Säkerhetsdagen 2024?

-Årets tema är Arbetsberedning. Arbetsberedningar är ett viktigt verktyg för att identifiera risker som förekommer i olika arbetsmoment och vilka åtgärder som ska vidtas för att arbetsmomentet kan genomföras på ett säkert sätt. En arbetsberedning ger en god förutsättning att planera sitt arbete och möjlighet att identifiera vilka hjälpmedel och vilken utrustning som behövs.

Hur kan Byggföretagens medlemmar uppmärksamma säkerhetsdagen?

-Byggföretagen uppmanar alla medlemsföretag att stanna upp på Säkerhetsdagen och tänka över arbetsmiljö och rutiner. Samla medarbetare och avsätt en stund för att diskutera. Använd gärna Byggföretagens material.


Här hittar du material till Säkerhetsdagen

Inför Säkerhetsdagen har Byggföretagen tagit fram dialogmaterial med tillhörande mallar. Dialogmaterialet innehåller text om Arbetsberedningar och är en information om hur man kan tänka och ta sig an arbetet med arbetsberedningar i tre steg:

  1. Förbered
  2. Genomför
  3. Följ upp

I materialet finns även två exempel på hur mallar kan se ut, där den ena är för de små projekten.

Dialogmaterial

Mall 1

Mall 2