Avtal klart om korttidspermittering med statligt stöd för Byggavtalet | Byggföretagen

Avtal klart om korttidspermittering med statligt stöd för Byggavtalet

Publicerad:

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin uppstått på den svenska arbetsmarknaden har Byggföretagen träffat avtal med Byggnads om korttidspermittering för Byggavtalet med statligt stöd. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen berättar mer.

Varför är avtalet viktigt?

– Vi har kommit överens mot bakgrund av att företagen och parterna i vår bransch har behov av en snabb och praktisk hantering kring eventuell korttidspermittering som kan komma att bli behövliga och som är direkt kopplade till Coronaviruset och dess påverkan på branschen.

Hur länge gäller avtalet?

– Det gäller från den 16 mars 2020 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid, dock längst till den 31 december 2020. Skulle lagstiftning eller annan författning ändras så att det väsentligt påverkar avtalet är parterna överens om att anpassa avtalet till sådana förändringar.  

För den exakta avtalsskrivelsen se dokument längst ned på sidan.

Tillägg från Byggföretagens arbetsrättsjurist:

För den arbetsgivare som överväger att införa korttidspermittering är det viktigt att komma ihåg att det inte är självklart att stöd kommer beviljas från det allmänna trots att arbetsgivaren agerat i enlighet med kollektivavtal. Det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda för att en arbetsgivare ska ha rätt till ersättning. Bland annat krävs att den som ansöker om ersättning kan visa att de ekonomiska svårigheterna är tillfälliga och allvarliga samt beror på något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, vilket bland annat innebär att verksamheten ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. Därtill krävs att arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. För mer information om ansökan och vilka krav som ställs samt hur dessa kommer att tillämpas i praktiken hänvisas till Tillväxtverket.

Uppdatering av blankett

Tisdagen den 7 april träffade Byggföretagen och Byggnads en överenskommelse om att uppdatera blanketten för lokalt kollektivavtal rörande korttidsarbete med statligt stöd på Byggavtalets område. Mallen ska utgöra samtalsstöd och yttre ramar under förhandling om korttidsarbete. Medlemsföretag hittar mallen här.

Observera att den nya blanketten ersätter varselskyldighet enligt Bilaga E punkten 10 ångande varsel om ändring i facklig förtroendemans arbetsförhållanden.