Ma­te­ri­al­da­ta i Produktionsplanering Betong | Byggföretagen

Ma­te­ri­al­da­ta i Produktionsplanering Betong

Publicerad:

Den 2 mars 2020 erhöll undertecknad en rapport från Fuktcentrum i Lund med påståendet att de materialdata som används i PPB är felaktiga. Efter en noggrann granskning av denna rapport ser vi ingen anledning att ändra något i programmet förutom de justeringar som tidigare utförts genom frisläppandet av version 2.1.7.0.

I denna version har materialdata avseende bl.a. fukttransport justerats något baserat på industriell feedback samt välgrundade forskningsresultat som varit tillgängliga redan under 2019. Den granskning vi utfört av Fuktcentrums rapport är sammanfattat i ett dokument som går att ladda ner här.

Mer om Produktionsplanering Betong

Ted Rapp, Byggföretagen, Projektledare för framtagandet av Produktionsplanering Betong