Produktionsplanering betong – Byggföretagen

Produktionsplanering betong

Som platschef kan du planera, bedöma och förbereda dig inför gjutningen med programvaran Produktionsplanering betong (PPB). En väl planerad gjutning är ofta en lyckad gjutning med hög kvalitet eftersom man har haft möjlighet att simulera gjutningen och bedöma hur bland annat vädrets makter kan påverka gjutningen. Materialval och väder kan även påverka den efterföljande uttorkningen av betongen som i sin tur styr tidpunkten för golvläggning vilket kan prognosticeras med programmet.

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

Varför ska jag använda Produktionsplanering betong?

Genom några enkla simuleringar kan platschefen eliminera riskerna för överraskningar, som risk för frysning vintertid eller att formrivning inte kan ske på ett säkert sätt. Exempelvis hjälper Produktionsplanering betong platschefen med ett visuellt stöd i programvaran för att se om projektets normativa krav vid utförande av betongkonstruktioner kan innefattas med valt utförande eller inte.

Vad tycker användarna om Produktionsplanering betong?

Hans Wimelius, NCC

— Jag använder Produktionsplanering betong för att säkerställa att vi vidtagit rätt åtgärder innan gjutning. Den automatiska rapporten för redovisningen känns professionell och Beställaren brukar acceptera och godkänna underlaget som verifikat för vidtagna åtgärder.

Magnus Westman, Skanska

— Det är ett användarvänligt verktyg för att i förväg se vad som händer med betongen. Fördelen med det är att då kan man i ett tidigt skede simulera olika åtgärder för att undvika tex tidig frysning. Du kan även få ut en rapport / dokumentation.

Att veta i förväg betyder att det blir lättare att planera arbetet, när du kan riva formen, var eller om du måste lägga in kylslingor/värmekablar, täckning mm. Genom att veta rätt åtgärder före gjutning blir kvaliteten bättre och kostnaden lägre.

Finns det några systemkrav för att kunna använda programvaran?

För att kunna använda programvaran Produktionsplanering betong behöver du följande:

  • Minst 8 Gb ramminne
  • Operativsystemet Windows 7 (64 bitarsversion) eller senare