Öka din kunskap

Rapporter om Produktionsplanering Betong och dess tillämpningar.

2021-03 Kan täthet ersätta uttorkning i produktion av betongbaserade golvsystem v2


2021-02-22 Få grepp om fukt under produktionen av hela golvsystemet


2019-03-15 Självuttorkning och temperatur, dvs. hur man får uttorkning att fungera


2019-01-18 Bascementet inmätt Produktionsplanering betong beräknar uttorkning


2018-04-15 Finns det någon fördel med modern, tät betong?


2017-11-07 Diffusionsuttorkning av betong samt annat fuktutbyte med dess omgivning


2017-08-28 Självuttorkning av betong


2017-06-05 Betongfunktion uttorkning