Regeringens coronaåtgärder

Nu lägger regeringen fram åtgärder för att lindra effekterna hos företagen av coronavirusets spridning. Bland annat går man Svenskt Näringsliv till mötes när det gäller tidigareläggning av möjligheten till korttidsarbete.

Publicerad:

För att understödja företag som drabbas ekonomiskt förslår regeringen:

  • Förslaget om korttidsarbete, som syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder, tidigareläggs och föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020
  • Möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år kommer också att föreslås, med inriktningen att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader.

Regeringen föreslår även ekonomiskt stöd till enskilda. Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs.

Tidigare i veckan skrev Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke ett brev till regeringen med fem konkreta förslag på åtgärder för att lindra effekterna på företagen av coronavirusets spridning.

Läs pressmeddelandet från regeringen.