Två säkerhetspass för din personal den 28 april | Byggföretagen

Två säkerhetspass för din personal den 28 april

Publicerad:

På Säkerhetsdagen den 28 april 2020 riktar Byggföretagen återigen uppmärksamheten mot säkerheten och arbetsmiljön i bygg- och anläggningsbranschen.

I år ligger fokus på risker för belastningsskador, som varje år leder till både sjukskrivningar och olyckor i branschen. Man kan välja själv hur och på vilket sätt man använder del av denna dag. På arbetsplatsen eller på kontoret som en del av en fika eller som en del i ett större program om arbetsmiljö och säkerhetsfokus med personalen.

Nedan ger Byggföretagens arbetsmiljörådgivare förslag på två olika pass som passar bra att använda till dialogmaterialet som du finner längst ned på sidan.

Förslag på pass 30 minuter

  1. Samla de som kan samlas och låt dem läsa igenom dialogmaterialet.
  2. Avsätt 15 minuter åt att tillsammans identifiera riskerna för belastningsskador, använd checklistan.
  3. Avsätt 15 minuter åt att tillsammans ta fram riskreducerande åtgärder.

Förslag på pass 90 minuter

  1. Samla de som kan samlas, gruppvis eller alla, och låt läsa igenom dialogmaterialet.
  2. Gå gruppvis ut i verksamheten och rondera, identifiera och sammanställ riskerna för belastningsskador, använd checklistan.  
  3. Avsätt 30 minuter åt att tillsammans ta fram och dokumentera riskreducerande åtgärder.  
  4. Definiera vem/vilka som ansvarar för åtgärd.
  5. Planera, dokumentera och boka in hur åtgärdsplanen ska följas upp.

Byggföretagen uppmanar sina medlemmar att använda den 28 april (eller ett närliggande datum) varje år för att fokusera lite extra på vikten av god arbetsmiljö och säkerhet.

Se dialogmaterial här.