Medlemsföretag får möjlighet till utökat stöd för korttidsarbete | Byggföretagen

Medlems­företag får möjlighet till utökat stöd för korttidsarbete

Publicerad:

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin uppstått på den svenska arbetsmarknaden finns nu möjlighet för Byggföretagens medlemmar att ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Gustaf Gedda, arbetsrättsjurist på Byggföretagen, berättar mer.

Vad innebär det här?

– Stödet för korttidsarbete är en del av regeringens krispaket med anledning av rådande Coronapandemi. Kortfattat möjliggör korttidsarbete arbetstidsminskning av personal om antingen 20, 40, 60 och nu även 80 procent under en begränsad period. Stödet innebär helt enkelt att lönekostnaderna för våra medlemsföretag kan minska kraftigt.

För vilka kollektivavtal gäller detta?

– Tillsammans med våra avtalsparter har vi träffat överenskommelser för våra tre stora kollektivavtal: Byggavtalet, Tjänstemannaavtalet och Väg- och Banavtalet. Alla företag som är anslutna till dessa kollektivavtal kan nu ansöka om stöd för upp till 80 procent av arbetstiden. På alla kollektivavtalsområden krävs att man träffar lokala överenskommelser med berörda fackförbund. Samma sak gäller om man ska ändra nivå på redan pågående korttidsarbete.

Hur länge gäller det här?

– Enligt regeringens lagförslag gäller den nya högsta nivån, 80 procent, från 1 maj till 31 juli 2020.

För mer om korttidsarbete se Byggföretagens Frågor & Svar.

Tillväxtverkets hemsida finns mer information om det utökade stödet.

Tillägg från Byggföretagens arbetsmarknadsenhet:

För den arbetsgivare som överväger att införa korttidspermittering är det viktigt att komma ihåg att det inte är självklart att stöd kommer beviljas från det allmänna trots att arbetsgivaren agerat i enlighet med kollektivavtal. Det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda för att en arbetsgivare ska ha rätt till ersättning. Bland annat krävs att den som ansöker om ersättning kan visa att de ekonomiska svårigheterna är tillfälliga och allvarliga samt beror på något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, vilket bland annat innebär att verksamheten ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. Därtill krävs att arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. För mer information om ansökan och vilka krav som ställs samt hur dessa kommer att tillämpas i praktiken hänvisas till Tillväxtverket.