Stoeckmann om Byggföretagens utveckling, covid-19 och avtalsrörelsen | Byggföretagen

Stoeckmann om Bygg­företagens utveckling, covid-19 och avtalsrörelsen

Det har aldrig varit viktigare att vara medlem i Byggföretagen än nu. Det menar Byggföretagens ordförande Carin Stoeckmann som särskilt syftar på utmaningarna kopplade till covid-19 och Agenda 2030, två områden som kräver bred samverkan.

Publicerad:

Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar´n i Skåne och ordförande i Byggföretagen.

Du valdes till ordförande för Byggföretagen våren 2019, hur har det första året varit?

– Det har varit ett bra men annorlunda år. Vi har bytt namn och varumärke till Byggföretagen och påbörjat en digital resa, vilket bland annat resulterat i en smartare hemsida samt fler digitala utbildningar och möten. Jag vill också lyfta fram invigningen av byggbranschens säkerhetspark i Arlanda och vårt arbete för sund konkurrens som har fått bred uppslutning. Det senaste halvåret har förstås präglats mycket av krishantering och omställning till följd av covid-19.

Hur har byggbranschen påverkats av coronapandemin och vilka åtgärder behövs framåt?

– Våren var en otroligt omtumlande tid. Ingen visste hur saker och ting skulle utvecklas, till exempel hur leveranser, resor till Sverige för utländska tjänsteföretag och möten skulle påverkas. Det uppstod också många praktiska frågor kring hur vi kan minimera smittorisken på landets byggarbetsplatser. Precis som i övriga samhället har covid-19 skyndat på den digitala utvecklingen.

– Nu krävs det åtgärder som stärker incitamenten för investeringar i bostäder, offentliga/kommersiella lokaler, ROT-marknaden, infrastruktur och industri. Byggföretagen deltar i Svenskt Näringslivs projekt Återstarta Sverige med reformförslag som stimulerar samhällsekonomin.

Läs mer om våra förslag för byggbranschen här.

Hur vill du att Byggföretagen ska utvecklas framöver?

– Enligt mig har det aldrig varit viktigare att vara medlem i Byggföretagen, på grund av de stora utmaningarna kopplade till covid-19 och Agenda 2030. Vi befinner oss i en global coronapandemi som slagit hårt både mänskligt och ekonomiskt. Det är en situation där frågor om till exempel arbetsrätt och entreprenadjuridik kommer till sin spets.

Samtidigt pågår arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling, där klimat- och energifrågorna sticker ut i vår bransch. Så här stora och viktiga utmaningar klarar man inte av på egen hand utan det krävs samverkan.

Byggföretagen ska vara en samlande kraft som erbjuder medlemsföretagen professionell rådgivning och stöd. Vi fortsätter även arbetet med våra fyra fokusområden: sund konkurrens, säkerhet, kompetensförsörjning och attraktiva kollektivavtal.

Vad kan du säga om höstens avtalsrörelse?

– Vi har haft en djup kris som fortfarande pågår, där både företag och arbetstagare drabbats. Därför flyttade Svenskt Näringsliv och LO fram avtalsrörelsen från våren till hösten. Vårt övergripande mål är attraktiva kollektivavtal. Vi vill ha en ökad flexibilitet i Byggavtalet; ett enklare avtal med mindre detaljreglering. Idag anser många små och medelstora företag att Byggavtalet är väldigt krångligt. Attraktiva kollektivavtal gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Det ökar Byggföretagens medlemsnytta samtidigt som fler arbetstagare söker sig till seriösa företag med kollektivavtal.

FaktaCarin Stoeckmann

Titel: VD för Byggmästar’n i Skåne, ordförande i Byggföretagen

Ålder: Född 1972

Familj: Man, två vuxna barn, en svärson och en galen hund

Bor: Höganäs, Skåne

Fritid: Jo, jag har ledig tid, den spenderas oftast i ett stall