Flera satsningar på hållbar tillväxt i budgetpropositionen | Byggföretagen

Flera satsningar på hållbar tillväxt i budgetpropositionen

Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på grön återhämtning som påverkar bygg- och anläggningsbranschen direkt eller indirekt.

Publicerad:

Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

Regeringen med samarbetspartier föreslår 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021. Bygg- och anläggningsbranschen berörs bland annat av:

  • 900 miljoner kronor för 2021 till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.
  • 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet.
  • Utbyggnad av elnätet ska skyndas på genom ökade resurser under 2020 och 2021 för att förkorta handläggningstider för tillstånd.

”Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Samtidigt är vi snart 11 miljoner invånare. Det innebär ett stort behov av hundratusentals nya bostäder och ökad kapacitet på järnvägen. Därför är tillskotten till energieffektivisering, renovering och järnvägsunderhåll viktiga”, säger Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

Här kan du läsa mer om färdplanen mot en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045