Miljardbelopp till förbättrat underhåll av järnvägen | Byggföretagen

Miljardbelopp till förbättrat underhåll av järnvägen

Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet.

Publicerad:

Järnvägsnätet i Sverige är i stort behov av att repareras och rustas upp. Nu förslår regeringen nya satsningar för att utöka och tidigarelägga underhållsåtgärder.

”Kapaciteten för både gods- och persontrafik måste öka. Därför bör satsningen riktas mot nya jobb, inte till att täcka eventuella underskott och uteblivna banavgifter”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Med anledning av det eftersatta järnvägsunderhållet startade Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, ett gemensamt branschuppror i våras, som kritiserade utredningen om framtidens järnvägsunderhåll, vilken lämnades till regeringen i mars.

”Förhoppningsvis nådde vårt budskap fram. Nu är tid för underhållsarbete som kan göras med kort starttid – som t ex att fixa trummor i banvallar. Banvallen är järnvägens ryggrad”, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Här kan du läsa mer om Byggföretagens och FSJ:s branschuppror.