Så blir hållbar upphandling en motor i omställningen | Byggföretagen

Så blir hållbar upphandling en motor i omställningen

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är upphandlingsfasen oerhört viktig för att branschen ska nå sina mål.

Publicerad:

Därför har Byggföretagen givit WSP i uppdrag att sammanställa en metod för att ställa klimat- och miljökrav i upphandling, som är tillämpbar på alla skeden i en byggprocess och kunna användas av hela värdekedjan bygg.

”Detta är ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen mot ett gemensamt arbetssätt och kravställande i alla byggprojekt”, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen.

Under arbetets gång har en referensgrupp med representanter från hela värdekedjan deltagit med synpunkter och förslag.