Avtalsrörelsen börjar om i ekonomiskt sargat Sverige | Byggföretagen

Avtalsrörelsen börjar om i ekonomiskt sargat Sverige

Publicerad:

Avtalsrörelsen mellan Byggföretagen och Byggnads drar igång i oktober. Parterna växlade yrkanden i mitten av februari. Men med anledning av coronapandemin pausades förhandlingarna. Under sommaren kom parterna överens om fredsplikt till den 15 november.

– Målsättningen för avtalsrörelsen är fortsatt konstruktiv dialog med vår motpart för att hitta långsiktiga lösningar för branschen. Just nu förhandlar parterna inom den internationellt konkurrensutsatta industrin om ett nytt industriavtal och med det en ny märkessättning som vi kan förhålla oss till i våra samtal. På så vis kan fokus i våra förhandlingar ligga på frågor som osund konkurrens, ökad säkerhet, attraktiva kollektivavtal och behovet av kompetensförsörjning, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef för Byggföretagen.

Coronakrisen har blivit allt mer påtaglig för bygg- och anläggningsbranschen. Enligt Byggföretagens enkätundersökning Byggbarometern upplever sju av tio medlemsföretag uppskjutna byggstarter. Mer än hälften av företagen säger också att man har en minskad orderingång jämfört med för sex månader sedan.  

– Som en följd av långa ledtider har vår bransch inte drabbats lika hårt som andra. Men nu förväntas krisen slå även mot oss. Därför är det extra viktigt att parterna tar sitt gemensamma ansvar för att säkra framtiden för svensk byggbransch. Det är vad både byggföretagare och byggnadsarbetare förväntar sig av oss.

Bland Byggföretagens yrkanden återfinns bland annat:

  • Att resultatet från de partsgemensamma arbetsgrupperna slutförs och införs i avtalet.
  • Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre verksamhetsanpassningar. Exempelvis genom att utöka tidsspannet inom vilken den ordinarie arbetstiden kan förläggas till mellan klockan 06.00 och 18.00.
  • Byggföretagen vill stärka den process som finns idag där facket har möjlighet att delegera mandat till fackligt förtroendevald genom att bidra till att flytta ut inflytandefrågor direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det föreslås ske genom att Byggföretagen ger motsvarande ”speglad” fullmakt till medlemsföretaget efter en partsgemensam genomgång och utbildning.

Flera kollektivavtalsförhandlingar

Byggföretagen förhandlar tre kollektivavtal med fem fackförbund. Avtalen är Byggavtalet, Tjänstemannaavtalet och Väg- och Banavtalet. Tillsammans berör de cirka 350 000 människor i byggsektorn. På avtalswebben Avtal2020 samlar vi alla nyheter kopplade till våra kollektivavtal.