Avtal 2020

Följ vägen mot nya kollektivavtal

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-07-01

Fredspliktsavtal med Byggnads klart

Byggföretagen har idag nått överenskommelse med Byggnads om fredsplikt till den 15 november 2020, likt andra organisationer inom Svenskt Näringsliv och LO.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-06-04

”Nu krävs att Byggnads tar sitt ansvar”

Som en följd av coronakrisen har LO och Svenskt Näringsliv rekommenderat arbetsmarknadens parter att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Men en månad efter att byggavtalet har gått ut har Byggnads fortfarande valt att inte förlänga avtalet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-05-04

Status för Bygg­företagens avtalsförhandlingar 2020

Med anledning av det extraordinära läget kring coronaviruset skjuts årets avtalsrörelse på framtiden. Nedan finner […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-17

Mats Åkerlind: ”Konstruktiv dialog med vår avtalspart”

– Jag brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemsföretag. I avtalsrörelsen är det skarpt läge. De villkor som beslutas påverkar hundratusentals personer runt om i hela landet, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

Pressrelease
Publicerad: 2020-02-17

Samförståndsanda kan trygga svensk infrastruktur

Idag växlar Byggföretagen och Seko avtalsyrkanden. Yrkandena berör det sista avtalsområdet av tre på vilka Byggföretagen är avtalspart. Byggföretagens målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen i samförståndsanda så att jobben tryggas så att fler väljer att arbeta i byggbranschen, än mer ordning och reda skapas samt att vi kan fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att gemensamt komma fram till långsiktiga konstruktiva lösningar.

Pressrelease
Publicerad: 2020-02-13

Konstruktiva avtalsförhandlingar tryggar byggjobben och skapar sund konkurrens

Idag växlar Byggföretagen och Byggnads avtalsyrkanden. Byggföretagens målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen i samförståndsanda så att jobben tryggas, fler väljer att arbeta i byggbranschen, än mer ordning och reda skapas samt att vi kan fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att gemensamt komma fram till långsiktiga konstruktiva lösningar.

Pressrelease
Publicerad: 2020-02-06

Verksamhetsanpassat Tjänstemannaavtal inom bygg­sektorn tryggar byggjobben

Idag växlar Byggföretagen yrkanden med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Yrkandena berör tjänstemannaområdet inom vilket Byggföretagen är avtalspart. Byggföretagens målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen i samförståndsanda så att jobben tryggas så att fler väljer att arbeta i byggbranschen, än mer ordning och reda skapas samt att vi kan fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att gemensamt komma fram till långsiktiga konstruktiva lösningar.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse om anställningsvillkor mellan ett arbetsgivarförbund eller en enskild arbetsgivare och en facklig organisation.

Vad ingår i ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal reglerar villkor för lön, anställningsform, arbetstid, semester, försäkringsskydd med mera.

Vad är märket?

Märket är nivån på kostnadsökningar som i en avtalsrörelse sätts av parterna inom den mest konkurrensutsatta sektorn, industrin, och som fungerar som riktmärke för samtliga sektorer på arbetsmarknaden.

Vad menas med parter?

Parterna på arbetsmarknaden är arbetsgivarnas organisationer och fackförbunden. Dessa parter sköter bland annat kollektivavtalsförhandlingarna.

Vad menas med yrkanden?

Ett annat ord för yrkande är avtalskrav, det vill säga de önskemål som parterna har i en avtalsförhandling.

I vilka fall gäller lag över kollektivavtal?

Det finns två viktiga lagar som delvis tagit över sådant som tidigare var kollektivavtalsreglerat.  Dessa två lagar är Medbestämmandelagen (MBL) från 1976 och Lagen om Anställningsskydd (LAS) från 1982.

Vilka olika kollektivavtal finns för Byggföretagens medlemmar?

Byggföretagen representerar arbetsgivarna i förhandlingarna om tre olika kollektivavtal:

Byggavtalet – ett avtal mellan Byggföretagen och Byggnads

Väg- och banavtalet – ett avtal mellan Byggföretagen och Seko

Tjänstemannaavtalet – ett avtal mellan Byggföretagen och Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Vad är kollektivavtalets historia?

I Sverige bestäms många av arbetsmarknadens regler i kollektivavtal i stället för i lagar, något som grundar sig på en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare ända från 1938. En av Byggföretagens viktigaste uppgifter är att förhandla fram några av dessa kollektivavtal och stötta medlemsföretagen vid förhandlingar kring innehållet i dessa kollektivavtal.

År 1938 slöt Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och arbetstagarorganisationen Landsorganisationen i Sverige (LO) ett avtal, det så kallade Saltsjöbadsavtalet, om spelreglerna på arbetsmarknaden. Bakgrunden till överenskommelsen var en lång tid med många arbetsmarknadskonflikter och strejker i Sverige och syftet med avtalet var att skapa arbetsfred och ett bättre samarbete mellan parterna. Detta samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare, där parterna gemensamt förhandlar fram vilka regler som ska gälla för löner och arbetsvillkor, har därefter kommit att kallas för den svenska modellen. En modell som präglas av samförstånd och överenskommelser utan statlig inblandning.

Sverige har haft en lång historia av okontrollerade kostnadsökningar under 1970- och 1980-talen. Det ledde till hög inflation och försämrad konkurrenskraft. Därför kom arbetsgivare och fack överens om det så kallade Industriavtalet 1997 som sedan förnyades 2011. Syftet var att den konkurrensutsatta industrin skulle sätta ”lönemärket” för att skapa en ordnad lönebildning och stärka konkurrenskraften. Idag är vi än mer beroende av framgångsrik export samtidigt som den internationella konkurrensen ökat och läget för vår exportindustri är känsligare än någonsin.