Så skapar Byggföretagen en bättre bransch | Byggföretagen

Så skapar Bygg­företagen en bättre bransch

Byggföretagens fokusområden är attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet, kompetensförsörjning och klimatomställning. Våra medlemsföretag skapar jobb och välfärd, värnar sina anställda med kollektivavtal, företagshälsovård, sjuk- och olycksfallsförsäkringar och pension. Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder. Här listar vi exempel på vad vi gör inom våra olika områden.

Uppdaterad:

Arbetsmiljö & säkerhet

  • Sedan 2013 har våra sex särskilda regionala arbetsmiljörådgivare genomfört tusentals besök med rådgivning och andra åtgärder för att stärka våra medlemsföretag och branschen i arbetet med att utveckla arbetsmiljön.

  • Från och med halvårsskiftet 2021 är vår branschgemensamma säkerhetsintroduktion (Safe Construction Training) obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. Personer som inte har ett godkänt testresultat får inte jobba på bygget.

  • Vi har tagit initiativ till, och startat upp Byggbranschens Säkerhetspark. Vid anläggningen tränar branschens arbetslag och andra relevanta målgrupper såsom byggkonsulter och branschens kunder, säkerhet i praktiken vid en mängd stationer.

Visa alla

Sund konkurrens

  • Har tydlig nolltolerans mot fusk och oegentligheter.

  • Arbetar tillsammans med fack, myndigheter och näringsliv för att stävja den osunda konkurrensen.

  • Verkat under flera år för tuffare kontroller, hårdare regler och bättre insyn med målsättningen att få bort oseriösa aktörer från svensk byggmarknad.

Visa alla

Kompetensförsörjning

  • Driver utvecklingen av de bygginriktade utbildningarna; vi stöttar bygg-och anläggningsprogram, teknikprogram, yrkeshögskolor, högskolor och universitet som bedriver byggutbildningar över hela landet.

  • Stärker samarbetet mellan bygg- och anläggningsindustrin och utbildningsväsendet; håller inspirationsföreläsningar, hjälper till med bransch- och företagskontakter och förmedlar praktikplatser.

  • Verkar för att bredda rekryteringsbasen, öka mångfalden och jämställdheten i byggbranschen. Genom att verka för fler utbildnings vägar in i byggbranschen.

Visa alla