Byggföretagens avtalsyrkanden för en modern byggbransch | Byggföretagen

Bygg­företagens avtalsyrkanden för en modern byggbransch

Publicerad:

Höstens avtalsrörelse är igång. Byggföretagen förhandlar tre kollektivavtal med fem fackförbund. Avtalen är Byggavtalet, Tjänstemannaavtalet och Väg- och Banavtalet. Tillsammans berör de cirka 150 000 anställda inom byggsektorn.

– Om vår bransch ska fortsätta vara konkurrenskraftig krävs det att parterna anpassar kollektivavtalen så att de kan möta konkurrensen i en föränderlig omvärld, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

 Nedan har vi listat tre konkreta önskemål:

  • Att resultatet från de partsgemensamma arbetsgrupperna slutförs och införs i avtalet.
  • Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre verksamhetsanpassningar. Exempelvis genom att utöka tidsspannet inom vilken den ordinarie arbetstiden kan förläggas till mellan klockan 06.00 och 18.00.
  • Byggföretagen vill stärka den process som finns idag där facket har möjlighet att delegera mandat till fackligt förtroendevald genom att bidra till att flytta ut inflytandefrågor direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det föreslås ske genom att Byggföretagen ger motsvarande ”speglad” fullmakt till medlemsföretaget efter en partsgemensam genomgång och utbildning.

Coronakrisen har blivit allt mer påtaglig för byggsektorn. Enligt den senaste Byggbarometern upplever sju av tio medlemsföretag uppskjutna byggstarter samtidigt som mer än hälften av företagen säger att man har en minskad orderingång.

– Som en följd av långa ledtider har vår bransch inte drabbats lika hårt som andra. Men nu förväntas krisen slå även mot oss. Därför är det extra viktigt att parterna tar sitt gemensamma ansvar för att säkra framtiden för svensk byggbransch. Det är vad både byggföretagare och byggnadsarbetare förväntar sig av oss.

Byggavtalet ska vara på plats senast 15 november. För Tjänstemannaavtalet gäller 1 november och Väg- och banavtalet 1 december. På avtalswebben Avtal2020 återfinns alla nyheter kopplade till respektive kollektivavtal.