Byggföretagens experter finalister i prestigefyllt hållbarhetspris | Byggföretagen

Bygg­företagens experter finalister i prestigefyllt hållbarhetspris

Byggföretagens Birgitta Govén och Marianne Hedberg är gemensamt nominerade till priset Årets person inom hållbart byggande för sitt arbete med Färdplan 2045 – en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Publicerad:

Marianne Hedberg och Birgitta Govén.

Priset delas ut av Sweden Green Building Council (SGBC) och är Sveriges mest prestigefyllda pris inom hållbart samhällsbyggande.

”Jag är glad, överraskad och djupt hedrad över den här fina nomineringen. Den visar att det vi gör inom byggsektorn är viktigt på så många sätt – och att vi bidrar konstruktivt till att förändra en bransch som ofta betraktas som motsträvig. Vi vill, vi kan, vi gör!” säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Helheten har från start varit den viktigaste ledstjärnan i arbetet med Färdplanen:

”När vi ska bygga och renovera hållbart måste alla parametrar finnas med i bilden; energi, klimat, miljö, ekonomi. Kedjan är som bekant inte starkare än den svagaste länken. Ju tidigare i planeringsprocessen hållbarhetstänket kommer in, desto större är chansen att vi lyckas hela vägen”, säger Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

Priset för Årets person inom hållbart byggande delas ut på Sweden Green Building Awards den 11 november. SGBC:s motivering till nomineringen av Marianne och Birgitta lyder:

Då Skanska för ett par år sedan presenterade sin ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn” för regeringen, tog Birgitta Govén och Marianne Hedberg genast initiativet att Byggföretagen skulle ansvara för att ta planen från vackra ord till konkret verklighet. Detta är ett extremt ambitiöst projekt då sektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Samtidigt behöver Sverige bygga för 11 miljoner invånare, vilket kräver hundratusentals nya bostäder, infrastruktur och offentliga lokaler. Birgitta och Marianne har sedan starten drivit projektet med sikte på att implementering ska ske i hela värdekedjan. Idag har Byggföretagen över 100 företag, organisationer och kommuner som förbundit sig att delta aktivt. Arbetet är förankrat i förbundsstyrelsen och ända ner till enskilda medarbetare i de olika regionerna som utgör Byggföretagen.

Här kan du läsa mer om Färdplan 2045

Här finns mer information om Sweden Green Building Awards och övriga finalister.