Informationsmaterial om hur farligt avfall ska rapporteras | Byggföretagen

Informationsmaterial om hur farligt avfall ska rapporteras

Naturvårdsverket har uppdaterat sin information kring rapporteringen av farligt avfall. Här finns bland annat en kortfattad broschyr och en steg-för-steg-guide.

Publicerad:

Nu vässas informationen kring avfallshantering.

Materialet på Naturvårdsverkets hemsida introducerar den nya uppgift som upp till en miljon avfallsproducenter ska utföra från och med 1 november.

”Det finns ett stort behov av information. Vår förhoppning är att det nya informationsmaterialet kommer göra det lättare för Byggföretagens medlemmar att ställa om”, säger Marianne Hedberg, miljöexpert.

Här kan du ta del av Naturvårdsverkets information om farligt avfall