Nu samlas samhällsbyggnadssektorn kring Färdplan 2045 | Byggföretagen

Nu samlas samhällsbyggnads­sektorn kring Färdplan 2045

Implementeringen av ”Färdplan 2045 - en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor” tar nästa steg framåt. Samarbetet breddas och tempot ökas när fler organisationer kliver in och delar på ansvaret.

Publicerad:

Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

– Åtaganden enligt Färdplanen ska uppfyllas och målet om en fossilfri och konkurrenskraftig samhällsbyggarsektor nås. Vi ser fram emot att samverka med representanter från hela värdekedjan för att skapa värde för de aktörer som vill driva hela sektorn mot ett hållbart samhällsbyggande, säger Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen. 

Organisationerna som tillsammans kommer att utveckla Färdplansarbetet är:

  • Byggföretagen
  • Byggherrarna
  • Byggmaterialindustrierna
  • Fastighetsägarna
  • Innovationsföretagen
  • Installatörsföretagen
  • Sveriges Allmännytta
  • Trafikverket

För att uppmärksamma det breddade samarbetet och fortsätta det goda arbetet inom Färdplanen ordnas den 2 november en digital konferens där goda exempel från olika delar av branschen visas upp.

För mer information om Färdplan 2045: https://byggforetagen.se/fardplan-2045/