Så arbetar Byggföretagen för att skapa säkra arbetsplatser | Byggföretagen

Så arbetar Bygg­företagen för att skapa säkra arbetsplatser

Just nu uppmärksammar många arbetsmiljön på byggarbetsplatser. Säkerhet är ett av Byggföretagens fokusområde. Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare hos Byggföretagen, berättar vad Byggföretagen gör för att alla ska komma hem tryggt och säkert efter en dag på jobbet.

Publicerad:

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

Arbetsmiljön i branschen är prioriterat hos våra medlemmar och hos Byggföretagen. Medlemsföretagen jobbar kontinuerligt med förbättringar och vi vidtar flera gemensamma åtgärder för att stärka säkerhetskulturen i branschen genom att öka kunskaper, stärka ledarskapet och påverka beteende och attityder. Nedanstående är några exempel på vad som gjorts och görs i närtid.

  • Under de senaste sju åren har våra sex särskilda regionala arbetsmiljörådgivare genomfört tusentals besök med rådgivning och andra åtgärder för att stärka våra medlemsföretag och branschen i arbetet med att utveckla arbetsmiljön.
  • Från och med nästa halvårsskifte blir vår branschgemensamma säkerhetsintroduktion (Safe Construction Training) obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. Personer som inte har ett godkänt testresultat kommer inte in på bygget.
  • Vi har tagit initiativ till, och startat upp Byggbranschens Säkerhetspark. Vid anläggningen tränar branschens arbetslag och andra relevanta målgrupper såsom byggkonsulter och branschens kunder, säkerhet i praktiken vid en mängd stationer.
  • Branschen har tillsammans med våra kunder startat och etablerat Håll Nollan för att jobba tillsammans mot minskad arbetsrelaterad ohälsa genom att jobba ”rätt” i hela processen.

Vi är många som delar oro för, och frustration över att det fortfarande finns delar av byggsektorn som inte fungerar så som den ska när det gäller arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor. Svensk byggsektor är i en internationell jämförelse ibland de som kommit längst. Men det räcker inte. Förbättringsarbetet behöver såklart fortsätta mot den självklara visionen att ingen ska skadas eller bli sjuk på jobbet. Arbetet mot en säkrare och tryggare bransch måste fortsätta.

Läs mer om hur Byggföretagen arbetar för att skapa ännu säkrare arbetsplatser