Lösen – verktyget som motverkar missförstånd mellan parterna | Byggföretagen

Lösen – verktyget som motverkar missförstånd mellan parterna

Publicerad:

Niklas Arvidsson, nationell lön- och avtalsansvarig på Byggföretagen.

Byggföretagen och Byggnads har i Byggavtalet kommit överens om att företag med kollektivavtal ska rapportera in lönegranskningsunderlag till det gemensamma avstämningsverktyget Lösen (LÖneunderlag Säkert och ENkelt). Niklas Arvidsson, nationell lön- och avtalsansvarig på Byggföretagen svarar på tre snabba om det elektroniska verktyget.

Vad är fördelarna med det gemensamma avstämningsverktyget Lösen 2.0 för prestationslöner inom Byggavtalet? 

– Jag ser primärt tre fördelar: såsom en bättre hantering av känsliga personuppgifter, våra medlemmar kan hantera dessa uppgifter i enlighet med GDPR, granskningsunderlag enligt Byggavtalets regler och att de centrala parterna får ett bättre och gemensamt statistikunderlag för att fastställa fast del och utbetalningsnivåer för respektive statistikområden.

– Men även att avstämningarna på arbetsplatserna blir mer transparanta för parterna, man kan hela tiden följa och se vad den andra parten gör, det gör att risken för missförstånd minimeras. Man kan också tänka sig att arbetsgivaren kan delvis eller helt förbereda avstämningen innan man träffar sin motpart.

– En annan fördel skulle kunna bli att parterna inte behöver lägga ner lika mycket tid på exempelvis restid, utan att parterna är uppkopplade samtidigt och utför avstämningen från respektives arbetsplats. Dock ska parterna komma överens om detta hanteringssätt, men skulle kunna vara fördelaktigt vid exempelvis korta handläggningstider och vid arbetsplatser som är avslutade.

Två typer av Lösen? 

– Lösen 1.0 har varit i drift sedan 2011. I Lösen 1.0 behandlas granskning av tidlön/månadslön där minimikravet att rapportera in granskningsunderlag är var 60:e dag. Med hjälp av detta underlag kan Byggnads granska och säkerställa att anställda fått rätt avtalsenlig lön. 

Och den andra versionen? 

– I Byggavtalet 2010 kom parterna överens om att komplettera Lösen 1.0 med Lösen 2.0, avstämningsverktyg vid prestationslöneavstämningar, ackordslön och resultatlön. Lösen 2.0 började användas från och med sommaren 2018.

Byggföretagen har samlat allt du behöver veta kring Lösen på Lösenrapportering. Här finns guider och hjälpmedel samt frågor och svar.