Ny nollvision för dödsfall på grund av arbete | Byggföretagen

Ny nollvision för dödsfall på grund av arbete

Publicerad:

- Eftersom det framkommit att Covid-19 kan spridas som luftburen smitta, och inte bara vid mer direkta kontakter, så är det såklart viktigt att komplettera åtgärderna mot smittspridning, säger Berndt Jonsson, nationella samordnare för säkerhet på Byggföretagen.

– Ingen ska behöva dö på sitt arbete, inte heller på grund av sitt arbete, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till Svt när hon presenterade regeringens nya nollvision mot dödsolyckor på arbetet under en presskonferens.

Nollvision mot dödsolyckor på arbetet finns redan idag. Nu regeringen utvidga den rådande visionen att gälla alla arbetsrelaterade dödsfall. Arbetsmarknadsministern meddelade även att nuvarande arbetsmiljölagstiftning kommer att ses över för att anpassas till det moderna arbetslivet. Berndt Jonsson, nationell samordnare för Säkerhet på Byggföretagen, ger sin kommentar.

Vad tycker du om regeringens arbetsmiljöstrategi?

– Regeringens utgångspunkter för den nya arbetsmiljöstrategin är bra, men det är såklart arbetet med att konkretisera strategin och driva på för ett bra och fungerande förbättringsarbete som blir avgörande. Jag välkomnar särskilt att den förnyade nollvisionen har ett bredare perspektiv och omfattar även arbetssjukdomar som kan få dödlig utgång. Den tidigare nollvisionen kunde medföra att allvarliga risker för arbetssjukdomar inte uppmärksammades.

Vilka arbetsmiljöområden prioriterar regeringen?

– Ett hållbart arbetsliv. Ett hälsosamt arbetsliv. Ett tryggt arbetsliv och En arbetsmarknad utan brott och fusk. Alla dessa områden ligger i linje med Byggföretagens och branschens målsättning om en mer uttalad helhetssyn och ett tydligare hållbarhetsperspektiv på arbetsmiljöfrågor.

Är förändringarna i strategin tillräckliga?

– Regeringens ambitioner om att se över arbetsmiljöregelverket ur ett jämställdhetsperspektiv och att det ska anpassas till ett modernt arbetliv med hemarbete och gigekonomi är angeläget. Lagstiftningen och regelverket inom arbetsmiljöområdet är omodernt och otidsenligt i många fler avseende, men vi välkomnar att moderniseringen påbörjas.