Ny vägledning för kartläggning av utsläpp i bygg- och anläggningssektorn | Byggföretagen

Ny vägledning för kartläggning av utsläpp i bygg- och anläggnings­sektorn

Inom arbetet med den nationella färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 har Byggföretagen tagit fram en ny vägledning som underlättar för företag att kartlägga och beräkna sina utsläpp.

Publicerad:

Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

– Vi hoppas att vägledningen ska leda till att många företag inom hela samhällsbyggnadssektorn nu börjar mäta sina utsläpp. Att fler företag kartlägger sina utsläpp och skapar en policy för deras miljöarbete är ett av delmålen i färdplanen. Det är en mycket viktig del i färdplanens arbete för att nå klimatmålen, säger Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen.

Under våren arrangeras webinarier tillsammans med Fastighetsägarna för att informera om vägledningen och inspirera hela samhällsbyggnadssektorn till ett ökat engagemang för att nå Sveriges klimatmål.  

 

Organisationer som samarbetar kring implementering av färdplanen: 

• Byggföretagen 

• Byggherrarna

• Byggmaterialindustrierna

• Fastighetsägarna

• Innovationsföretagen

• Installatörsföretagen

• Sveriges Allmännytta

• Trafikverket

Läs mer om Färdplan 2045 här:

https://byggforetagen.se/fardplan-2045/