Det behövs en handlingsplan för laddinfrastruktur | Byggföretagen

Det behövs en handlingsplan för laddinfrastruktur

Trafikverket bör ta fram en handlingsplan hur laddinfrastruktur ska installeras längs med spåranläggningen. Det skriver Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, i ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Publicerad:

Det behövs laddpunkter längs med Trafikverkets spåranläggning.

”Det ligger både i järnvägsentreprenörernas och i samhällets intresse att de som arbetar i spåranläggningen ges möjlighet att bli fossilfria genom att elektrifiera produktionsfordonen”, säger Susanne Andersson, kansli- och branschansvarig, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ.

I dag finns exempel på upphandlingar där Trafikverket fastslår att projektet ska verka för att reducera klimatpåverkan genom att minst 20 procent av den årliga samlade energianvändningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska bestå av el från förnybara energikällor eller hållbara höginblandade och rena biodrivmedel.

”För att lyckas med detta krävs en väl fungerande laddinfrastruktur – alltså laddpunkter längs med spåranläggningen”, säger Susanne Andersson.