LÖSEN-rapportering även med större fokus på hängavtalsbundna företag | Byggföretagen

LÖSEN-rapportering även med större fokus på hängavtalsbundna företag

Byggföretagen och Byggnads har i Byggavtalet kommit överens om att företag med kollektivavtal ska rapportera in lönegranskningsunderlag till det gemensamma systemet LÖSEN. Från och med 1 maj blir det även större fokus på hängavtalsbundna företag. Niklas Arvidsson, nationell lön- och avtalsansvarig på Byggföretagen berättar mer.

Publicerad:

Niklas Arvidsson, nationell lön- och avtalsansvarig på Byggföretagen.

Vad innebär den nya överenskommelsen med Byggnads?

– Vi har haft ett antal centrala och lokala tvister där företag inte rapporterat in granskningsuppgifter till LÖSEN-verktyget 1.0. Det kan beror på flera saker, bland annat att det finns företag som inte ska rapportera. Men det finns också en del som ska rapportera men inte kunnat göra det. Vi har analyserat ett 30-tal olika orsaker varför man inte har rapporterat in. Av den anledningen vill vi nu tillsammans med Byggnads börja om med LÖSEN,(löneunderlag säkert och enkelt).

Behöver hängavtalsbundna företag rapportera in statistik?

– Ja, det har de alltid behövt göra, men från och med 1 maj blir det större fokus på dessa företag. Parterna kommer att hjälpa varandra att se till att Byggföretagens medlemmar och Byggnads hängavtalsbundna företag börjar rapportera. Rapporterar man inte kommer man in i den särskilda LÖSEN-trappan där det kan bli aktuellt med förhandling och eventuella skadestånd. I och med denna överenskommelse skrivs alla tidigare förhandlingar av. Nu börjar vi om och med en bättre samsyn.

Varför är det viktigt att rapportera in till LÖSEN?

– Det är viktigt för då får vi en gemensam statistik som underlag för till exempel tidlöner och månadslöner inom byggbranschen. Systemet möjliggör också för Byggnads att granska så att deras medlemmar får rätt lön. Vi säkerställer helt enkelt att vi får en schysst byggbransch med bra lönehantering. Att företag inte kan betala vilka löner som helst utan att alla följer dom avtal som finns. Det motverkar osund konkurrens.

När börjar den nya överenskommelsen att gälla?

– 1 maj.

Vilken hjälp finns att tillgå för att lära sig LÖSEN-verktyget?

– Vi har upprättat en allmän rådgivning och en teknisk support som bistår våra medlemsföretag. På vår hemsida länkar vi till bra guider och hjälpmedel. Vi har även tagit fram specifikt informationsmaterial. Generellt har vi gjort det mycket lättare för våra medlemmar att hitta och förstå informationen.