Höga förväntningar på uppföljande regeringsmöte om cementkrisen | Byggföretagen

Höga förväntningar på uppföljande regeringsmöte om cementkrisen

Onsdagen den 4 augusti har näringsministern Ibrahim Baylan bjudit in Byggföretagen till ett uppföljande möte om cementkrisen.

Publicerad:

Bygg- och anläggningsbranschen behöver en långsiktig lösning.

– Våra förväntningar inför mötet med näringsministern är höga. Nu vet vi vad Cementa har överklagat om när det gäller domen från Mark- och miljööverdomstolen. Nu måste vi få besked om vad regeringen gör parallellt för att förhindra ett byggstopp efter den 31 oktober. Har regeringen inte några besked vare sig om vad eller när, så kommer våra medlemsföretag att börja varsla under augusti, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Det första mötet ägde rum den 22 juli. På mötet deltog även företrädare för Svensk Betong, Byggnads, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Svemin och Teknikföretagen.

Mötet var från början aviserat till den 3:e augusti, men har skjutits fram en dag för att näringsministern först ska träffa näringsutskottet.

All vår information om cementkrisen samlad