Cementkrisen

Cementbrist leder till omfattande byggstopp

Sveriges framtida cementförsörjning är just nu mycket osäker. Bakgrunden är att Mark- och miljööverdomstolen den 6 juli beslutade att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland.

För att undvika den värsta cementbristen har riksdagen röstat igenom en särskild lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning. Lagändringen träder i kraft den 15 oktober 2021 och ger ett tillfälligt, om än nödvändigt, andrum. Framför allt undviker den det akuta byggstopp som annars blir verkligheten.

Samtidigt har flera miljöorganisationer sagt att de kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Skulle domstolen ta upp ärendet kan man också komma att frysa – eller inhibera – regeringens beslut. Om så sker innebär det att Sverige står inför ett omfattande byggstopp.

Byggföretagens konsekvensanalys visar att redan veckorna efter att fabriken i Slite slutat leverera cement kommer:

  • tre av fyra nya bostäder inte att kunna byggstartas.
  • flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas.
  • 175 000 jobb hotas enbart i bygg- och anläggningsbranschen.
  • Inklusive andra direkt påverkade branscher hotas sammanlagt 280 000 jobb.
  • ett investeringsbortfall på över 20 miljarder kronor, per månad

Skälet till att cementbristen får så omfattande konsekvenser är att tillverkningen i Slite idag står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige.

På den här sidan samlar vi information som är till hjälp för Byggföretagens medlemsföretag, både för att hålla sig uppdaterade om nuläget och de konsekvenser som ett byggstopp kommer att innebära.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-25

Bygg­företagen informerade om cementkrisen på M-stämman

Cementkrisen stod i fokus när Byggföretagen besökte Moderaternas arbetsstämma i Helsingborg.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-21

Regeringen måste agera för att undvika akut byggstopp

Med anledning av att Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite snart går ut varnar nu företaget i ett brev sina kunder för att det finns ”en betydande risk att störningarna kommer att bli avsevärda”. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd betonar vikten av att regeringen agerar.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-18

Cementkris omöjliggör en regelrätt konjunkturbedömning

Byggföretagens nya konjunkturprognos visar att bostadsbyggandet tagit fart. Men bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig. – Cementkrisen omöjliggör en regelrätt konjunkturbedömning för 2022, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-15

Svårbedömd konjunktur till följd av osäkerhet kring cementkrisen

Måndagen den 18 oktober kommer Byggföretagens nya konjunkturprognos.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-13

Stor risk för överklagan – frågor och svar om cementkrisen

När kan regeringen fatta beslut om den tillfälliga lagändringen? Vilka är riskerna för överklagan? Varför är cementkrisen så allvarlig för Sverige? Här samlar vi aktuella frågor och svar om cementkrisen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-09-28

Nu röstar riksdagen om undantagslag för Cementa

Onsdagen den 29 september läggs propositionen om regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall fram till riksdagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-09-21

”Lagändringen ger bara ett tillfälligt andrum”

Propositionen till undantagslag för Cementa läggs fram till riksdagen. Därmed går regeringen emot Lagrådet som sagt nej till förslaget.