Cementkrisen | Byggföretagen

Cementkrisen

Cementkrisen är inte över

Cementkrisen briserade den 6 juli när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att få bryta kalksten i Slite på Gotland. För att undvika den värsta cementbristen har riksdagen den 29 september röstat igenom en särskild lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om en tidsbegränsad förlängning av nuvarande tillstånd

Cementkrisen är inte över och det finns stora osäkerheter efter årsskiftet 2022/2023. Den sista december 2022 löper Cementas tillfälliga tillstånd ut. Cementa arbetar med nya tillståndsansökningar och med andra tillfälliga lösningar, t.ex. extern kalksten från Nordkalk, för att kunna tillverka cement. Möjligheterna till import av cement är starkt begränsade och tar flera år att få på plats.

Skälet till att en cementbrist får så omfattande konsekvenser är att tillverkningen i Slite idag står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige.

På den här sidan samlar vi information som är till hjälp för Byggföretagens medlemsföretag, både för att hålla sig uppdaterade om nuläget och de konsekvenser som ett byggstopp kommer att innebära.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-06-10

Bygg­företagen välkomnar utredning om ökad krisberedskap

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga vilka varor och tjänster från industrin som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-06-01

Tillväxtanalys bekräftar hotet om ett akut byggstopp

Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser har nu kartlagt Sveriges framtida behov av cement.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-27

Sverige kan bli utan cement – industrin i möte med regeringen

Sverige står inför ett avgörande i frågan om cementförsörjningen. Därför träffar representanter för svensk industri idag ansvariga departement.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-19

Bygg­företagen om Cementas nya tillståndsansökan

Cementa ansöker nu om fyra års tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-03-17

Stor risk för cementkris vid årsskiftet

Risken är fortsatt stor för en cementkris efter årsskiftet. Det var budskapet på webbinariet med Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd och Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-02-22

Din guide till cementkrisen just nu

Cementkrisen är inte avblåst – den är bara uppskjuten. Vi ger dig en snabb uppdatering om läget.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-02-15

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att avslå yrkande om inhibition ger kort andningspaus

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat att man avslår yrkandet på inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa AB. Det innebär att regeringens beslut om att ge Cementa AB tillstånd att bryta kalk i Slite fortsatt gäller.