Cementkrisen | Byggföretagen

Cementkrisen

Cementkrisen just nu

Ända sedan Mark- och miljööverdomstolen den 6 juli 2021 avvisade Cementas ansökan om fortsätta bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland har tillgången på cement varit osäker.

På kort sikt tycks nu cementtillgången säkrad. Detta som en följd av att Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkbrytning i Slite godkändes av Mark- och miljödomstolen den 13 december 2022.

På den här sidan samlar vi information för att Byggföretagens medlemsföretags ska kunna hålla sig uppdaterade om nuläget.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-12-10

Ett år sedan Cementkrisen – nu skickas en ny ansökan in

Det har det gått ett år sedan Mark- och miljödomstolen beslöt att Cementa får fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland i ytterligare fyra år. I dagarna skickar Heidelberg Materials in en ansökan för ett långsiktigt täkttillstånd.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-01-09

Cementas tillstånd har vunnit laga kraft

Ingen remissinstans eller sakägare har överklagat domen som mark- och miljödomstolen meddelade den 13 december 2022.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-12-16

Bygg­företagen om att MSB klassar Cementas produktion som viktig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutade den 13 december att ett område i anslutning till Cementas anläggning i Slite utgör ett mark- och vattenområde som ska anses ha betydelse för totalförsvarets civila del. ”Området ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen,” konstaterar MSB.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-12-14

Fem snabba frågor & svar om Cementa-domen

Mark- och miljödomstolen godkände den 13 december Cementas ansökan om ett fyra år långt tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite.

Pressrelease
Publicerad: 2022-12-13

Bygg­företagen om Cementa: ”Råvaror en del av Sveriges beredskap”

Mark- och miljödomstolen godkänner Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland. -Mark och miljödomstolen har fattat ett nödvändigt beslut. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Det är svårt att rusta sjukhus, stambanor och skyddsrum utan betong, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-12-13

Frågor & svar inför domen om Cementas kalkbrytning i Slite

Mark- och miljödomstolen meddelar dom om Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd den 13 december kl 13.00. Här kan du läsa mer om vad domen betyder för bygg- och anläggningsbranschen.

Pressrelease
Publicerad: 2022-12-13

Stor oro i byggbranschen inför Cementa-domen

Två av tre bygg- och anläggningsföretag är ganska eller mycket oroade för en eventuell cementbrist. Det visar en ny Byggbarometer från Byggföretagen gjord inför tisdagens dom från Mark- och miljödomstolen gällande Cementas ansökan om ett nytt fyraårigt tillstånd att bryta kalk i Slite.