Cementkrisen

Cementbrist leder till omfattande byggstopp

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Det betyder att Sverige i höst står inför ett omfattande byggstopp.

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Byggföretagens konsekvensanalys visar att redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder därmed inte att kunna byggstartas. Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor, per månad, och 280 000 jobb hotas.

 

På den här sidan samlar vi information som är till hjälp för er medlemsföretag, Byggföretagens kontakter med regeringen och fakta från andra aktörer.