Vad händer efter hösten? Aktuella röster om cementkrisen | Byggföretagen

Vad händer efter hösten? Aktuella röster om cementkrisen

Regeringsbeskedet att Cementa får tillstånd för kalkbrytning på Gotland i ytterligare åtta månader visar att man uppmärksammat Byggföretagens konsekvensanalys. Men åtta månader är kort tid. Här är några röster om det fortsatta läget i cementkrisen.

Publicerad:

Bygg- och anläggningsbranschen behöver en långsiktig lösning.

– Samhällsbyggnadssektorn behöver långsiktighet – annars kan vi sitta i samma sits till jul.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen

– Bra att regeringen precis som vi bedömer konsekvenserna som allvarliga om vi får brist på cement. Men vi har inget läge för pausknappen.

Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar´n i Skåne och ordförande i Byggföretagen.

– Förslaget skjuter egentligen bara problemet framåt åtta månader och det är inte speciellt lång tid i det här sammanhanget.

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong

– Naturligtvis är det positivt att man skjuter den akuta krisen lite framåt i tiden, men det förutsätter att man parallellt jobbar på att hitta lösningar som är mer långsiktiga.

Jan Olof-Jacke, vd för Svenskt Näringsliv

– Det är ett klokt beslut som ger tid att hitta lösningar och undvika ett totalstopp i hela bygg- och anläggningssektorn och varsel om uppsägningar. Som representant för Sveriges byggnadsarbetares drar jag en lättnadens suck.

Johan Lindholm, ordförande för Byggnads

– Det enda rimliga beskedet. Samtidigt måste det gå mycket fortare för ett företag att kunna få ett miljötillstånd.

Moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered

– Vi måste naturligtvis fundera på de perspektiv som inte tas hänsyn till i de miljöprövningsprocesser som nu pågår. Beslutsfattandet måste avväga allt från samhällsförsörjning och beredskap, till våra förmågor att bygga upp en stark svensk industri 

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa

All vår information om cementkrisen samlad